Wszystkie artykuły w kategorii: "Strefa odzysku"


 1. System naczyń połączonych Czytaj

   Katarzyna Błachowicz

   Małgorzata Masłowska-Bandosz


 2. Dzień z technologią Czytaj

   Katarzyna Błachowicz


 3. „Nie” dla tworzyw w środowisku morskim Czytaj

   Anna Kozera-Szałkowska


Polecane artykuły:

Słowackie doświadczenia w(...)

  Kompleksowe uregulowania prawne przyczyniły się do stworzenia na Słowacji bardzo dobrego systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W ramach rozwiązań organizacyjnych powstał m.in. Fundusz Recyklingowy.   Duża w tym zasługa Automotive Industry Association (Związku Przemysłu Motoryzacyjnego – ZAP). Zaangażowanie tej organizacji jest przykładem odpowiedzialności społecznej biznesu, w tym przypadku za recykling pojazd&(...)
»

Zarządzanie wiedzą w admi(...)

Organizacje funkcjonujące w ramach administracji publicznej, podobnie jak podmioty biznesowe, są jednostkami opartymi na wiedzy. Aby mogły sprawnie spełniać swoją misję publiczną, muszą zarządzać, gromadzić, przetwarzać i dostarczać niezbędnych informacji wszystkim interesariuszom, takim jak klienci urzędu, organy nadzorujące, organizacje współpracujące oraz pracownicy urzędu. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia, jeśli weźmie się pod uwagę spowolnienie(...)
»