Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling pojazdów"

Polecane artykuły:

Ile odpadów w zamian za o(...)

Tegoroczna jesień należy do bardzo pracowitych. Jak grzyby po deszczu powstają projekty uchwał, tworzące nowy, gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ich analiza pozwala stwierdzić, że przygotowywanie lokalnych ram prawnych nowej gospodarki odpadowej jest prawdziwym wyzwaniem. W każdym rozwiązaniu – choć opartym na tej samej ustawie – widać starania poszczególnych gmin o stworzenie systemu optymalnego: realizującego potrzeby mieszkańców i zabezpieczają(...)
»

Przełomowy moment(...)

Dwie największe branżowe izby gospodarcze, reprezentujące sektor zarówno prywatny (Polska Izba Gospodarki Odpadami), jak i samorządowy (Krajowa Izba Gospodarki Odpadami), osiągnęły konsensus dotyczący założeń do nowelizacji ustaw „odpadowych”. 16 września br. Krystyna Ostrowska i Michał Dąbrowski (przewodnicząca i wiceprzewodniczący PIGO) oraz Tomasz Uciński (prezes Zarządu KIGO) podpisali Porozumienie w sprawie projektu „Założeń do projektu(...)
»