Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling pojazdów"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Kierunki zachodzących w Polsce zmian zostały określone transformacją ustroju gospodarczego i odbudową samorządu terytorialnego. Uruchomiły one procesy, które obecnie przekształcają przestrzenną organizację gospodarki. Najwyższy stopień złożoności wykazuje przestrzenna organizacja systemu społeczno-gospodarczo-przyrodniczego. Obecnie analizuje się celowe przeznaczanie terenów i zasad ich zagospodarowania oraz przestrzenne wymiary systemów społeczno-gospodarczych, jednak niezbędne jest przy tym po(...)
»

Fundusze dla gmin w świet(...)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gminy mają obowiązek organizacji selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, co wiąże się z wyższymi kosztami w porównaniu ze zbiórką nieselektywną. Możliwość pozyskania środków na te działania stworzyła ustawa o obowiązkach przedsiębiorców. Środki mogą pochodzić bezpośrednio od przedsiębiorców, od organizacji odzysku lub z NFOŚiGW, jednakże ich uzyskanie wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. (...)
»