Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling pojazdów"

Polecane artykuły:

Samorządowe centra usług (...)

Tworzone przez gminy samorządowe centra usług wspólnych mogą mieć istotny wpływ na działalność niektórych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. A czym są te centra? Od wielu miesięcy w całej Polsce tworzone są samorządowe centra usług wspólnych (CUW). Taka możliwość istnieje od 1 stycznia 2016 r., kiedy to weszła w życie Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz. 1045), wprowadzająca zmi(...)
»

Natura 2000 – fakty(...)

- na marginiesie artykułu p. Radosława Gawlika „Natura 2000 – marnowana szansa!” (PK 05/2004) List do redakcji Pan R. Gawlik odsądził od czci i wiary Ministerstwo Środowiska w związku z jego, jakoby „fatalną&#8221(...)
»