Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling pojazdów"

Polecane artykuły:

Początki gospodarki odpad(...)

Początki gospodarki odpadami w Polsce Rok 1989 i przemiany społeczno-gospodarcze, jakie nastąpiły, zrodziły nowe wartości, potrzeby, uwarunkowania i możliwości. Gospodarka rynkowa w Polsce spowodowała, że społeczeństwo zaczęło wytwarzać i konsumować coraz więcej dóbr, a w efekcie generować więcej odpadów.  Główną przyczyną powstawania nadmiernych ilości odpadów w Polsce, do okresu zmian polityczno-ekono(...)
»

Sztuka dla sztuki(...)

Jako urbanista z wieloletnim stażem pozytywnie odnoszę się do zamierzeń rządu, mających na celu poprawę zaspokajania potrzeb mieszkaniowych zwykłych Polaków, a zwłaszcza rodzin pełnych, jakich wyrazem stał się ostatnio projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących. Ze zrozumieniem przyjmuję główne założenie tego projektu, że w celu osiągnięcia jej celu trzeba zlikwidować wszelkie utrudnienia i bariery wynikające z planów i studiów(...)
»