Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling pojazdów"

Polecane artykuły:

Gminny monopol(...)

Często zdarza się, że gminy próbują wykorzystywać swoją pozycję do ochrony interesów własnych spółek. Tymczasem wszelkie tego typu działania są sprzeczne z prawem antymonopolowym. Przedsiębiorcy, którzy spotykają się z jednostkami samorządowymi, nadużywającymi pozycji dominującej na rynku usług komunalnych, mogą zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego. W praktyce monopolowej jednostki samorządu terytorialnego, (...)
»

Miskant olbrzymi jako pal(...)

  Zwiększające się zapotrzebowanie na energię oraz zmiany klimatyczne spowodowane wzrostem stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze wymuszają rozwój czystych technologii. Zastosowanie biomasy jako źródła energii odnawialnej stanowi jedną z głównych strategii w walce o obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Powinno się to przyczynić do popularyzacji małych, rozproszonych źródeł energii w Polsce. To właśnie one, czego(...)
»