„Odpadowa” spółko komunalna – quo vadis?

wydany w Recykling – 2016-2
  DRUKUJ

Truizmem jest stwierdzenie, że komunalna spółka funkcjonująca w sektorze zagospodarowania odpadów musi borykać się z wieloma problemami generowanymi w dużej mierze przez brzmienie przepisów prawa.

O kłopotach związanych z zamówieniami in house, mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem odpadów, selektywną zbiórką czy aktualizowaniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami powiedziano i napisano już wystarczająco dużo. Natomiast mam wrażenie, że z pola widzenia znika niekiedy bardziej złożona kwestia specyficznego i niejednoznacznego statusu prawnego tytułowych spółek.

Status prawny

W tym kontekście warto, zapominając na moment o codziennych zmaganiach z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czy ustawy o odpadach, pokusić się o [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus