Gmina gminie nierówna – jak PSZOK PSZOK-owi

wydany w Recykling – 2016-2
  DRUKUJ

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r., która zainicjowała tzw. rewolucję śmieciową, nałożyła na gminy szereg obowiązków.

Jednym z najistotniejszych jest wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe.

Specyfika gminy

Obecnie obowiązująca ustawa charakteryzuje się względnie dużą elastycznością umożliwiającą poszczególnym gminom tworzenie „autorskich” systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, uwzględniających m.in. ich powierzchnię, ilość mieszkańców, gęstość zaludnienia, charakter zabudowy, istniejącą sieć drogową czy sąsiedztwo z [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus