Wszystkie artykuły w kategorii: "Praw(n)ym okiem"

Polecane artykuły:

Warto dłużej popracować(...)

  Do Sejmu trafił projekt zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Proponowane modyfikacje przepisów dotyczą m.in. zagadnień związanych z wodami opadowymi – doprecyzowano zatem definicję tych wód oraz wprowadzono kryteria naliczania opłat za nie. Jak reaguje branża na te zmiany? Czy zmierzają one w dobrym kierunku?   dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Rady Izby Gospodarcz(...)
»

Rośliny na zielone dachy(...)

Ogrody dachowe ze względu na korzyści ekologiczne i ekonomiczne oraz walory estetyczne stają się coraz popularniejsze w Polsce. Są to nie tylko typowo zazielenione powierzchnie dachów budynków, ale też zagospodarowane i obsadzone roślinami podziemne garaże z całą infrastrukturą służącą mieszkańcom osiedli – placami zabaw, miejscami do rekreacji i wypoczynku. Przyczyniają się one do łagodzenia klimatu w miastach, retencjonują wody opadowe oraz korzystnie wpływają na poprawę stanu powie(...)
»