Wszystkie artykuły w kategorii: "Praw(n)ym okiem"

Polecane artykuły:

W jakim czasie?(...)

MBP jest techniką przetwarzania odpadów metodami mechanicznymi i biologicznymi, które konfigurowane są do rodzaju odpadów przetwarzanych oraz do stawianych celów. Jest to jeden ze sposobów ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych, kierowanych do składowania. Wiele inwestycji MBP już rozpoczęto, a część z nich nawet już zako(...)
»

Książki nadesłane...(...)

  Bezpieczeństwo energetyczne świata a ochrona ekosfery   Józef Malej Koszalin 2009 W książce przedstawiono wybrane problemy energetyki XXI w., nacisk kładąc zwłaszcza na kwestię energetyki odnawialnej. Omówiono akty prawne i(...)
»