Wszystkie artykuły w kategorii: "Praw(n)ym okiem"

Polecane artykuły:

Nowa technologia spalania(...)

Stosowanie odnawialnych źródeł energii może być ograniczone ze względu na postać ich występowania i możliwości praktycznego wykorzystania, związane z dużymi kosztami inwestycyjnymi. Kierunki rozwoju energetyki cieplnej w Europie wskazują dalszy intensywny postęp w ich wykorzystaniu. Największy udział, wg prognoz, zajmuje biomasa. Modernizacja kotła WR-5/021 Niewiele rozwiązań pozwala na jednoczesne spalanie niesortowanych odpadów większych rozmiarów z pyłami i trocinam(...)
»

Łańcuch Markowa w prognoz(...)

Twórcą procesów Markowa był Andriej Markow, który po raz pierwszy opisał to zagadnienie w 1906 r. Uogólnienie na przeliczalnie nieskończone przestrzenie stanów zostało opracowane przez Andrieja Kołmogorowa w 1936 r.1. Dwustanowy łańcuch Markowa do opisu modelu występowania dób deszczowych i bezdeszczowych można wykorzystać m.in. w oszacowaniu prawdopodobieństw powstawania spływów deszczowych do kanalizacji. Zmienna losowa X(t) może mieć rozkład dyskretny bądź ciągły. P(...)
»