Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy wzrostu i rozwoj(...)

Drzewa uliczne posiadają znacznie wolniejsze tempo wzrostu niż te, które rosną w krajobrazie otwartym. Warunki uliczne – drogowe są źródłem wielu negatywnych czynników stresowych, które powodują spadek wydajności procesów fizjologicznych oraz wyraźne skrócenie czasu życia drzew. Nasilająca się antropopresja przekłada się na pogorszoną zdrowotność, krótszą żywotność i mniejsze parametry dendrometryczne.  (...)
»

Biomasowa rewolucja(...)

Utrzymujące się od blisko pół roku relatywnie niskie ceny zielonych certyfikatów w połączeniu z niepewnością legislacyjną związaną z przyszłym kształtem systemu wsparcia spowodowały stagnację w sektorze odnawialnych źródeł energii w Polsce. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2013 r. wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniósł zaledwie 1,2%, co w porównaniu z poprzednimi latami oznacza praktycznie brak rozwoju. Dyn(...)
»