Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sprawdzony model(...)

Nie jestem pewien, który ze znanych polityków – na pewno był to Skandynaw –  jest autorem stwierdzenia, iż oszczędności budżetowe najłatwiej zrobić na ochronie zdrowia i oświacie. Skutki są bowiem widoczne dopiero po paru latach, a w tym czasie na pewno będzie już inny rząd. Kłopot polega na tym, że na ogół nie jest to czynność jednorazowa i kolejne ekipy rządzące mają nadzieję, iż utrzymanie status quo przyczyni się co najwyżej do lekki(...)
»

Nowe przepisy o udostępni(...)

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko została uchwalona 3 października 2008 r. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw (DzU nr 199, poz. 1227) weszła ona w życie 15 listopada ub.r. Ustawa dotyczy spraw, w których istnieje już szeroko rozbudowana regulacja prawna i praktyka administracyjna. Wprowadza dość daleko idące zmiany do (...)
»