Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

  Obecnie mamy do czynienia z wieloma zaniedbanymi terenami poprzemysłowymi. Stare fabryki, tereny pokopalniane, nieużytkowane torowiska, dawniej będące centrum życia gospodarczego regionów częstokroć nie tylko straszą swoim widokiem, ale i są niebezpieczne. Od poindustrialnych nieużytków najbardziej roi się na Górnym Śląsku, ale nie brakuje ich także w innych częściach kraju, jak choćby w Łodzi. Zakładam, że każdy swojej okolicy bez trudu znajdzie jakiś st(...)
»

Sieci w drogach miejskich(...)

W 2003 r. Departament Dróg Ministerstwa Infrastruktury podjął decyzję w sprawie zlecenia Zakładowi Drogownictwa Miejskiego Instytutu Rozwoju Miast opracowania „Określenie współczynników zwiększających nakłady na utrzymanie i remonty dróg w miastach spowodowane lokalizacją sieci podziemnych i urządzeń obcych w pasie drogowym”. Problem został ukierunkowany na teoretyc(...)
»