Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mikroorganizmy a zieleń m(...)

Od redaktora Mikroorganizmy, czyli bakterie, grzyby lub wirusy, kojarzą się nam przeważnie jako sprawcy chorób, psucia się produktów spożywczych albo pasożyty roślin i zwierząt. Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że bez mikroorganizmów życie na Ziemi nie mogłoby istnieć. Jeszcze bardzo mało wiemy na temat zależności między światem ożywionym, nieożywionym a mikroorganizmami. Szacuje się, że gdyby zabrakło drobnoustrojów, zasoby pokarmowe i energetyczne naszej planet(...)
»

Miasto pełne kultury(...)

Ewidentnie współczesny wizerunek miasta charakteryzują dwie tendencje w architekturze i urbanistyce, które ujawniają się między tym, co „było”, a tym co „jest”. Zdaje się, że miasto kształtuje swą kulturę, nie wykluczając wspomnianych wartości. Kwestie te stanowiły przedmiot wystąpień II/V Międzynarodowej Konferencji „Architektura bez granic – kultura miasta, miasto w kulturze”, organizowanej przez Wydział Architektury Politechnik(...)
»