Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Murale w polskich miastac(...)

Murale na stałe wpisały się już w krajobraz wielu polskich miast. Część z nich nawiązuje do wartości i tradycji miasta, inne niosą przesłanie edukacyjne, informacyjne lub prospołeczne, a jeszcze inne pełnią funkcję reklamy. Dla jednych mieszkańców są po prostu brzydkie, a inni doceniają ich wartość artystyczną. A jak samorządy postrzegają te wielkoformatowe malowidła ścienne? Sztuka murali rozwinęła się w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat w sposób nieprawdopodobny.(...)
»

Że tak powiem(...)

Wybory i formowanie rządu mamy już za sobą. Wiadomo kto, i za co ma odpowiadać, pomału dowiadujemy się jakie naprawdę były programy wyborcze zwycięskich ugrupowań i w jaki sposób mają być realizowane. Siłą rzeczy, z punktu widzenia zagadnień komunalnych, najbardziej interesujące są te elementy programu, a także generalnych warunków brzegowych gospodarki, które będą determinować postawę nowego rządu, w ciągu najbliższych paru lat - być może w ciągu całej kadencji, wobec samorządu terytorialn(...)
»