Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Użyteczne narzędzie(...)

Zakończyła się III edycja prac Grup Wymiany Doświadczeń (GWD) i zaczęła się kolejna. W dniach 17-18 maja br. w Brzegu odbyła się konferencja Związku Miast Polskich, podsumowująca działalność GWD, a także prezentująca wyniki badań Systemu Analiz Samorządowych (SAS) za 2008 r.   W III edycji GWD w sześciu grupach (usługi techniczne: komunalna gospodarka mieszkaniowa, transport i usługi komunalne oraz usługi społeczne: kultura, pomoc społeczna i oświata(...)
»

Plan bezpieczeństwa wodne(...)

W ostatnim czasie dyskusja na temat planów bezpieczeństwa wodnego (PBW) zatacza coraz szersze kręgi, jednak brakuje jednoznacznego podejścia do tej kwestii ze strony zarówno organów regulacyjnych, jak i przedsiębiorstw wodociągowych. Te pierwsze wskazują na konieczność współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu PBW pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w cykl zaopatrzenia w wodę, czyli zarządami gospodarki wodnej i służbami hydrogeologicznymi jako odpowiedzialnym(...)
»