Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Perspektywa dostępności w(...)

Węgiel jest wciąż jeszcze traktowany jako jeden z głównych nośników energii, którego zasoby (przy obecnym wydobyciu), wg dotychczasowych przekonań, powinny wystarczyć na kilka stuleci. Produkuje się z niego koks dla metalurgii, ale bywa przede wszystkim przetwarzany na energię elektryczną oraz ciepło użytkowe. Przez tę wytwórczość stał się głównym emitorem CO2, szkodząc klimatowi naszej planety i środowisku.  (...)
»