Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Planowanie strategiczne w(...)

Marek Górski W działaniach na rzecz ochrony środowiska, podejmowanych na szczeblu globalnym czy wspólnotowym, bardzo dużą wagę przykłada się do dokumentów ustalających ich cele, zadania służące osiąganiu tychże, hierarchię, strategię i harmonogram realizacji poszczególnych zadań, czyli do aktów mających charakter planów czy programów działania. Na szczeblu globalnym podstawowe znaczenie ma Globalny Program Działań – Agenda 21. Z kolei w działalności Wspólnot Euro(...)
»

Rozpinanie” kanalizacji o(...)

Kanalizacja ogólnospławna jest technicznie przestarzała, ekologicznie niebezpieczna i praktycznie w Europie niestosowana. To ugruntowana i do tego stopnia rozpowszechniona teza, że nie podejmuje się z nią dyskusji. Opierając się o ten paradygmat wydawane są setki milionów złotych na rozpinanie istniejących już systemów kanalizacji ogólnospławnej. To operacja, której nie podejmują się i logiki której nie rozumieją inne, nawet dużo bog(...)
»