Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Problem: brak spójności p(...)

  „Polityka wspierania rozwoju inwestycji infrastrukturalnych w Polsce – w oczekiwaniu na przełom” pod takim tytułem Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury „ProLinea” zorganizowało 7 października br. w Warszawie ogólnopolską konferencję.   W panelach dyskusyjnych omówiono m.in. temat realności przeprowadzania krótszego procesu przygotowawczego inwestycji infrastrukturalnych oraz istniejące i prop(...)
»

Informator(...)

  ABC pomocy publicznej Wyjaśnienie wątpliwości związanych z poszczególnymi dziedzinami pomocy publicznej oraz ułatwienie poprawnego wypełnienia wniosku można znaleźć w podręczniku pn. „Pomoc publiczna w ochronie środowiska”. Przytoczono w nim wiele przykładów z „życia” oraz wskazano najczęściej popełniane błędy. Publikację opracował i zamieścił na swojej stronie internetowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar(...)
»