Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Przez te 10 lat sporo się wydarzyło. To jednak nie czas i miejsce na rozważanie plusów i minusów wynikających z tego członkostwa. Przed nami przecież obowiązki do wykonania! Do znudzenia będziemy powtarzać o dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE, która zobowiązuje nasz kraj do dążenia do „społeczeństwa recyklingu”, eliminacji wytwarzania odpadów i właśnie do osiągnięcia konkretnych poziomów odzy(...)
»

Stan techniczny oraz zada(...)

W rozwiązywaniu i eksploatacji współczesnych systemów sieci kanalizacyjnych o przepływie grawitacyjnym szczególne znaczenie ma stosowanie prefabrykowanych studzienek rewizyjnych, sieciowych przepompowni ścieków, zbiorników retencyjnych, przelewów burzowych oraz obiektów pozwalających na zagospodarowanie wód deszczowych w zlewni. Podstawowym obiektem każdej sieci kanalizacyjnej, zwłaszcza o przepływie grawitacyjnym, są studzienki rewizyjne. Tradycyjne rozwiązania z komorami połącz(...)
»