Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Decyzje o warunkach zabud(...)

Tytuł artykułu może wywoływać u Czytelników gorzki uśmiech. Zarówno bowiem obserwacja zmian w przestrzeni, jak i analiza przeważającej linii orzecznictwa sądów administracyjnych skłaniają do refleksji, że pojęcie ładu przestrzennego nie znajduje odzwierciedlenia w instytucji, jaka jest decyzja o warunkach zabudowy. Warto jednak pochylić się nad tym zagadnieniem i zastanowić się, czy rzeczywiście w obowiązującym systemie prawnym nie ma żadnych środków zapewniając(...)
»

VI edycja Konkursu na pół(...)

W tym roku Konkurs o Puchar Recyklingu cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem. Pod koniec kwietnia zarejestrowano już 96 zgłoszeń od jednostek z całej Polski, a ich liczba rośnie z tygodnia na tydzień. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w kategoriach „Lider Zbiórki Tworzyw” i „Szklana Statuetka”. Cieszy nas także niezwykle duża popularność kategorii „Edukacja Ekologiczna”. Chęć udziału w Konkursie deklarują jednostki, które prowadzą progr(...)
»