Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Certyfikacja instalatorów(...)

Według nowych zasad, certyfikacja nie będzie obowiązkowa, co oznacza, że certyfikat stanie się dodatkowym atutem instalatora w procesie przetargowym i reklamowaniu działalności. Po wejściu w życie tzw. małego trójpaku w kilku regionach Polski lokalni operatorzy energetyczni odmawiali podłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci, jeżeli nie można było wykazać, że instalację wykonał certyfikowany instalator. To kuriozalna sytuacja, ponieważ mały trójpak dopiero wprowadzał instytucję takiego(...)
»

Od redaktora(...)

Gospodarka nieustannie rozwija się, jako jedyny kraj w UE Polska nie odnotowała w czasie kryzysu ujemnego PKB, zatem państwo nie biednieje, ale można odnieść wrażenie, że coraz uboższy staje się nasz język. Na konferencji poświęconej odpadom zwróciła na to uwagę jedna z prelegentek, wskazując błędne użycie słowa „utylizacja” w fachowym języku branży. Wszystko, co dotyczy zrównoważonego rozwoju, wiąże się z dbałością o przyrodę i ochronę środowiska, określane jest j(...)
»