Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redakcji (...)

  Świat zwariował, a może jedynie ten związany z odpadami? Można by rzec, iż każdy teraz „żyje” znowelizowaną ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Jednakże okazuje się, iż nie tylko tą ustawą, ale tematami związanymi z odpadami. Przyjęło się, iż najwięcej spotkań branżowych organizuje się od września po listopad. Dla redakcji jest to skondensowany czas na przygotowanie kolejnych wydań, jak i swoisty maraton szkoleń, konferencji i debat. Jednakże wiadom(...)
»

Czy potrzebny regulator w(...)

Na to pytanie szukano odpowiedzi podczas panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”. Spotkanie odbyło się pierwszego dnia Targów WOD-KAN w Bydgoszczy, czyli 22 maja br. Podczas debaty poruszono problem niedostatecznej kontroli funkcjonowania przedsiębiorstw wod-kan oraz ułomności obecnego systemu, gdzie pieczę nad przedsiębiorstwami wod-kan sprawuje gmina. Wypowiedzi dotyczyły nieprawidłowości wyznaczania i wprowadzania ta(...)
»