Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekt nowelizacji ustaw(...)

W marcu 2007 r. został złożony do laski marszałkowskiej projekt ustawy zmieniającej ustawę o recyklingu pojazdów. Nowelizacja dotyczy tylko artykułu 14 ustawy, który reguluje konsekwencje niezrealizowania obowiązku zapewnienia sieci. Zgodnie z obowiązującym art. 11 ustawy wrakowej wprowadzający pojazd powinien stworzyć sieć zbierania pojazdów obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby zapewnić właścicielowi możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania poja(...)
»

"Frankowicze" przestrzeni(...)

Nabywanie dóbr wiąże się z ryzykiem, tym większym, im wyższa wartość transakcji. Trafny zakup wymaga pewnej wiedzy – nie można zdawać się wyłącznie na sugestie sprzedawcy. Zakup mieszkania czy działki jest dla większości ludzi największą inwestycją w życiu. Jednak – paradoksalnie – podatność na sugestie sprzedawców bywa tu znacznie wyższa niż przy zakupie rzeczy codziennych i często decyzje okazują się błędne. Dotyczy to zarówno przedmiotu zakupu, jak i formy jego f(...)
»