Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Pojemniki z certyfikatemEuropejski Instytut Jakości uhonorował firmę EKO CENTRUM z Czempinia, producenta pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, prestiżową nagrodą ProEco 2004. fot. Archiwum EKO CENTRUM Firma znalazła się w gronie laureatów Certyfikatów Najlepszej Jakości będących rekomendacją Kapituły Polskiej Gali Jakości dla najle(...)
»

Rewolucja tak – byle z gł(...)

  Pod koniec ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oznacza on rewolucję w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. W tej sprawie od wielu lat toczyła się ostra walka różnych grup lobbingowych. O tym, czy tzw. podatek śmieciowy jest rozwiązaniem dobrym, można by zapewne długo dyskutować, a każde stanowisko w tej materii mogłoby być poparte stosownymi argumentami. Ważne w te(...)
»