Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Na granicy bezpieczeństwa(...)

  Postanowiłem jeszcze trochę „pomęczyć” czytelników art. 88l Prawa wodnego, który brzmi: „Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe…”. Przypomnę, że w ustawie zapisano art. 88l ust. 2, który zezwala na zwolnienie z zakazów wymienionych w ust. 1, oczywiście pod określonymi warunk(...)
»

Czy grozi nam „obciach” w(...)

  Forum to miejsce dyskusji, która zwłaszcza w Internecie przybiera w dzisiejszych czasach mało parlamentarne formy. Na szczęście Forum „Czystej Energii” ma papierową postać i bardzo skrupulatną, poznańską redakcję, a więc nic, w wyniku czego rodzice zakrywają dzieciom uszy i oczy, nie ma prawa się wydarzyć. Niestety, oznacza to, że nie mogę zacytować dosłownie opinii niektórych członków Polskiej Izby Biomasy, którym leży na sercu zr&oacu(...)
»