Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Totalny chaos?(...)

Według opozycji, rząd chce mieć władzę totalną, ale sama opozycja zapowiada, że będzie „totalna”, czyli jakby bez względu na interes państwa i obywateli – byle na przekór rządowi. Nie wdając się w te polityczne przepychanki i połajanki, ze smutkiem można spostrzec, że branży energetyki odnawialnej grozi chaos. Może nawet totalny. Właśnie dlatego, że za dużo w niej polityki. Ustawa o odnawialnych źródłach energii 20 lutego obchodziła „roczek”. Ale nastroju do świętowania nie było, bo(...)
»

Granica nieruchomości gru(...)

Nie ustawodawca, a orzecznictwo sądów nadało granicy nieruchomości charakter kluczowego elementu rozstrzygającego o granicach przestrzennych przyłącza i sieci. Zagadnienie związku pomiędzy granicą nieruchomości a granicą pomiędzy przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym a siecią jest przedmiotem licznych sporów, kontrowersji i dyskusji. U podstaw tego sporu leży definicja przyłącza kanalizacyjnego. Zgodnie z art. 2 pkt 5 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopat(...)
»