Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przemysłowa wizja wdrożen(...)

W niniejszym artykule dyrektywy WEEE (ang. Directive on Waste of Electronic and Electric) Equipment - dyrektywa o odpadach z urządzeń elektrycznych i elektronicznych) i RoHS (ang. Directive on Restriction of Hazardous Substances in Electronic and Electric Equipment - dyrektywa o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych) zostaną omówione z perspektywy ekologicznie efektywnego wdrożenia, tzn. mając na celu osiągnięcie maksymalnego zysku e(...)
»

Białe Certyfikaty –(...)

System Białych Certyfikatów służy do wspierania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną polskiej gospodarki, a co za tym idzie redukujących zużycie energii i emisję CO2. System realizuje wskazania Dyrektywy 32/2006/WE o efektywności energetycznej i przybliża Polskę do realizacji celów wskazanych przez Unię na 2016 r. (redukcja zużycia energii końcowej o 9%) oraz na 2020 r. (poprawa efektywności energetycznej gospodarki o 20%). Wszędzie, gdzie to tylko możliwe, system wykorzyst(...)
»