Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Budynek inwentarski &#8(...)

Seminarium "Bioenergia w rolnictwie" - POLAGRA FARM2003 Sektor budownictwa jest obecnie odpowiedzialny za ponad 40% zużycia energii w Unii Europejskiej. W skład tego sektora wchodzą także budynki inwentarskie, które charakteryzują się jednym z najwyższych wskaźników zużycia energii, ponieważ są budynkami dużej koncentracji procesów produkcyjnych. Istnieją jednak możliwości poprawy bilansu energetycznego budynku inwentarskiego. (...)
»

Wymagalność kar pieniężny(...)

Z powodu nielegalnego przemieszczania odpadów na jedną z firm została nałożona kara pieniężna w wysokości 50 000 zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Na kanwie postanowienia WSA zostanie poruszona problematyka wymagalności kar pieniężnych nakładanych na podstawie przepisów Ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów2.(...)
»