Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Rola rady gminy w kształt(...)

Zanim weszła w życie utawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w wielu gminach radni nie mieli żadnych kompetencji w sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Od ubiegłego roku uchwały gmin będą potrzebne nie tylko w związku z ustalaniem poziomu opłat za wodę i ścieki, ale także przy okazji zatwierdzania lokalnych zasad realizacji usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wieloletnich planów modernizacji i rozwoju. (...)
»

Audyt wewnętrzny narzędzi(...)

Przekroczyliśmy już próg Unii Europejskiej. By każda jednostka była partnerem nie tylko dla instytucji unijnych, lecz także dla innych równorzędnych podmiotów obrotu prawnego i gospodarczego, będziemy musieli przedstawić wewnętrzny obraz naszej jednostki. Specyficznym, a od kilku dni obowiązkowym zadaniem dla jednostek sektora finansów publicznych jest przeprowadzanie tzw. audytu wewnętrznego. Może szkoda, iż język polski nie wykreował bardziej swojsko brzmiącego określenia dla "ogółu działań, p(...)
»