Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Co słychać w „szkołach z (...)

Druga edycja konkursu grantowego Fundacji Nasza Ziemia i firmy Vattenfall Heat Poland „Szkoła z klimatem”, organizowanego w ramach programu „Klimat dla Ziemi, ciepło dla Warszawy”, została rozstrzygnięta, a zwycięskie projekty są aktualnie realizowane w pięciu warszawskich placówkach. A zatem, co słychać w „szkołach z klimatem”? W Szkole Podstawowej nr 68, realizującej projekt „Aktywni dla klimatu”, opracowano Kodeks Ekologa, st(...)
»

Od redaktora(...)

Pieniądze, pieniądze, pieniądze… Można odnieść wrażenie, iż pod ich znakiem upływają pierwsze tygodnie nowego roku, a to jeszcze nie koniec dyskusji o nich, choć może trafniejsze byłoby stwierdzenie: o ich braku. O pieniądzach, i to o wielkich pieniądzach, dyskutowano w Brukseli, gdzie w końcu udało się znaleźć kompromis i uzgodnić budżet Wspólnoty na lata 2014-2020. Polsce z tego unijnego tortu przypadnie w udziale niemal 106 mld euro. Dla jednych to wymierny sukces, inni z kol(...)
»