Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co czeka branżę opakowani(...)

Ostatni rok przyniósł wiele zmian prawnych i systemowych w zakresie odpadów komunalnych. Dużą ich część stanowią odpady opakowaniowe, które przedsiębiorcy muszą zagospodarować poprzez odzysk i recykling. Stanowią one między 30% a 40% masy odpadów komunalnych i nawet do 60% ich objętości. W myśl nowej dyrektywy o odpadach, polski rząd planuje zwiększenie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Dziś, aby dobrze zinterpretować nowy system, trz(...)
»

Energetyczno-ciepłowniczy(...)

Polityka energetyczna rządu i regulatora wobec ogromnych potrzeb inwestycyjnych sektora, inwestycje energetyczne grup kapitałowych, strategie rynkowe przedsiębiorstw, perspektywy rozwoju rynku ciepłowniczego oraz energia odnawialna to główne tematy poruszane podczas XII Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Dwudniowe (7-8 marca br.) spotkanie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą zorganizowało Europejskie Centrum Biznesu. Partnerem merytoryc(...)
»