Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ochrona klimatu a LULUCF (...)

W ostatnim czasie odnotowuje się coraz więcej sygnałów legislacyjnych na szczeblu prawa Unii Europejskiej oraz w obszarze negocjacji międzynarodowych w ramach UNFCCC. Świadczy to o zamiarze objęcia sektorów rolnictwa i leśnictwa konkretnymi zobowiązaniami z zakresu ochrony klimatu. Chociaż sektor LULUCF (ang. Land Use, Land Use Change and Forestry, działalności związane z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów oraz leśnictwem) ni(...)
»