Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Cykl kontrolny po „rewolu(...)

Jak pamiętamy, 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2013 r. poz. 1399), która z założenia miała zrewolucjonizować i usprawnić system gospodarki odpadami komunalnymi w kraju. Usprawnienie systemu powinno nastąpić poprzez obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązków dotychczas spoczywających na właścicielach nieruchomości. Datą przełomową dla samorządów był 1 lipca 2013 r., poni(...)
»

O zagospodarowaniu odpadó(...)

Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz inne instytucje związane z nauką. Tegoroczny Festiwal odbył się w dniach 27-30 maja br. Festiwal adresowany jest do szerokiego kręgu społeczeństwa Wybrzeża i regionu, niezależnie od wykształcenia. Jego celem jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć badań naukowych oraz przyb(...)
»