Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Recykling na topie(...)

 Podczas Targów POLEKO w ramach Salonu Recyklingu po raz kolejny redakcja miesięcznika „Recykling” wraz z MTP zorganizowała Forum Recyklingu. Podczas tego trzydniowego seminarium poruszane były zagadnienia związane z szeroko pojętym recyklingiem. Tematyka przedstawionych referatów został podyktowana zmianami ustaw dotyczących odpadów, gospodarki odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi, recyklingu: pojazdów wycofanych z eksploatacji(...)
»

Porządki staroroczne(...)

Koniec roku zapisze się w pamięci branży jako czas „ratowania dobytku”. Emocje sięgnęły zenitu, a rozstrzygnięcia – oby nie zapadły – oznaczałyby szereg negatywnych konsekwencji, w szczególności dla podmiotów prywatnych, ale także dla konsumentów i całego systemu. Na przykład senacka nowela ustawy o odpadach zakładała możliwość likwidacji regionów w ramach województwa i stworzenie z niego jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi, co od początku było niezrozum(...)
»