Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulacje prawne i orzecz(...)

Według ustawy o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43, z późn. zm.) JST mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także do nich przystępować. Od kilku miesięcy zgodnie z ustawą(...)
»

Pierwszy peletowy jubileu(...)

Tegoroczne targi PELLETS EXPO to piąta, jubileuszowa edycja tej imprezy. Również po raz piąty targom towarzyszyć będzie konferencja pt. „Rynek pelet i brykietów – możliwości rozwoju”. Podczas pierwszych edycji tematem przewodnim konferencji było zagadnienie dotyczące tego, czy produkcja pelet jest opłacalna. Okazało się, że tak. W 2003 r. ilość wytworzonych pelet osiągnęła 120 tys. ton, a w 2006 r. wyprodukowano już 280 tys. ton, czyli nastąpił wzrost o ponad 130%. Zatem te(...)
»