Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rozmnażanie w mieście(...)

Wykorzystanie wegetatywnego i generatywnego rozmnażania się niektórych roślin drzewiastych daje szersze możliwości zarządzania gospodarką drzewostanem. Możliwość faktycznego wykorzystania procesów naturalnego odnowienia w gospodarce drzewostanem zależy od kilku czynników natury biologicznej i praktycznej. Należą do nich występowanie spontanicznego rozmnażania się roślin, obecność miejsc sprzyjających kiełkowaniu (...)
»

Przegląd prasy(...)

Water & Wastewater International Volume 18, Issue 1., February 2003 Christine Nicklas, Helmut Lehn: „Alternatywne oczyszczanie ścieków daje energię i oszczędza wodę” (Alternative wastewater treatment produces energy and saves water). Produkcja biogazu z odpadów biologicznych oraz odchodów ludzkich i zwierzęcych generuje elektryczność oraz ciepło, redukuje popyt na energię z surowców kopalnych i na nawozy che-miczne oraz może oszcz(...)
»