Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Mizeria wyborcza(...)

U progu zbliżających się wyborów parlamentarnych przygotowaliśmy przegląd programów wyborczych głównych partii politycznych w zakresie ochrony środowiska. Ich lektura nie napawa optymizmem. Zamiast konkretnych propozycji rozwiązań w tej dziedzinie znaleźliśmy slogany w stylu „chrońmy przyrodę”. Zadaliśmy też pytania dotyczące kilku ważnych – naszym zdaniem – kwestii. O odpowiedź poprosiliśmy siedem partii politycznych, które w ostatnich kilku sondażach przekroczyły cho(...)
»

Ruszył Program Publicznej(...)

Rok temu Fundacja Nasza Ziemia wraz z kilkoma organizacjami odzysku rozpoczęła budowę Koalicji na rzecz edukacji ekologicznej - wspólnej platformy biznesu, organizacji odzysku oraz organizacji ekologicznych. Za swój cel Koalicja przyjęła przygotowanie i uruchomienie programu publicznej edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi. Program pozwoliłby na realizację postulatu budowy zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Polsce. Został on (...)
»