Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Ustawa „śmieciowa” do zmi(...)

Podczas posiedzenia w Koszalinie, które odbyło się 24 stycznia br., członkowie Zarządu podjęli stanowisko w sprawie niezbędnych zmian w ustawach dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych. W stanowisku dotyczącym ustawy „śmieciowej” wyrażono m.in. przekonanie, że ustawy szczegółowe, określające ramy wykonywania zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a zwłaszcza wprowadzające ewentualne zmiany w regulacjach, powinny gminom pomagać, a nie utru(...)
»

Odpowiedzialność człowiek(...)

Z ks. prof. dr. hab. Stanisławem Ziębą, dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego i kierownikiem Zakładu Ekologii Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rozmawia Krzysztof Kasprzak Cywilizacja techniczna przyczyniła się do rozwoju ludzkości, a jednocześnie spowodowała powstanie różnego rodzaju zagrożeń, np. w środowisku przyrodniczym. Czy jednak w rozwoju tej cywilizacji można zapobiec dalszemu niszczeniu środowiska? Od neolitu, czyli od ponad 12 tys. lat, czło(...)
»