Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Najczęstsze nieprawidłowo(...)

W poprzednim artykule omówiono wymogi normy PN-EN 1176:2009 dotyczącej wyposażenia placów zabaw. A jak wygląda ich praktyczne zastosowanie? W Polsce największym problemem są huśtawki starego typu, na sztywnych, metalowych zawiesiach, z ciężkimi i twardymi siedziskami.   W przypadku uderzenia takie huśtawki stanowią ogromne zagrożenie. Nie mają żadnej amortyzacji, a dodatkowo specyficzny kształt siedziska powoduje, że powierzchnia uderzenia j(...)
»

Zagrożenia w kanalizacji(...)

Wszelkie prace eksploatacyjne i remontowe na sieciach i obiektach kanalizacyjnych muszą być wykonywane z zachowaniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Zagrożenia występujące na stanowiskach pracy podczas czynności eksploatacyjnych i remontowych wywoływane są przez czynniki fizyczne (hałas, zmienny mikroklimat, zagrożenie wybuchem, zagrożenie wypadkiem), chemiczne (gaz powstały w wyniku zagniwania ścieków i osadów ściekowych, tj. siarkowodór, amoniak, metan) oraz biologiczne (bakteriol(...)
»