Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Woda i ścieki hurtowo(...)

W wydaniu marcowym opublikowaliśmy artykuł autorstwa Józefa Wiśniewskiego pt. „Hurtowe zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”. Poniżej przedstawiamy tekst prezentujący nieco inne poglądy niż reprezentowane przez dyrektora Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie czy hurtowa sprzedaż wody i hurtowy odbiór ścieków powinny być objęte przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (...)
»

Zmienne oblicze roślin ig(...)

Nadejście wiosny to moment, w którym przyroda zmienia się nie tylko z dnia na dzień, ale prawie z godziny na godzinę. Na rabatach budzą się z uśpienia byliny, na gałęziach nabrzmiewają pąki, pojawiają się liście i kwiaty. Wiosenną metamorfozę przechodzą także rośliny iglaste. W przeciwieństwie do gatunków liściastych, zaskakujących co kilka tygodni odmienną barwą, nasyceniem koloru, różnorodnością odcieni, grupa drzew i krzewów iglastych może wydawać się przez więks(...)
»