Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Raport: Taryfy za zbiorow(...)

Koszty prowadzenia działalności ponoszone przez przedsiębiorstwa wod-kan niezmiennie budzą emocje (ich wysokość oraz celowość). To nie tylko element analizowany podczas weryfikacji taryf i brany pod uwagę przy ich zatwierdzaniu przez rady gmin, ale również kwestia analizowana i komentowana przez NIK, UOKiK, media, a w ostatnim czasie także przez przedstawicieli rządu.  W niniejszym raporcie, postanowiliśmy skupić się tylko na jednym, wybranym elemencie kalkulac(...)
»

Polskie miasta w planie J(...)

Plan Junckera, finansowany ze środków UE tworzących Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI), zapewnia środki zwrotne na najkorzystniejszych obecnie warunkach, oznaczających najmniejsze obciążenie dla budżetów lokalnych. Plan Junckera (Plan Inwestycyjny dla Europy) przygotowany został przez Komisję Europejską i Europejski Ban(...)
»