Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nie tylko na temat noweli(...)

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami aktywnie uczestniczył w formułowaniu opinii nt. propozycji zasadniczej noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 4 lutego br. przedstawił resortom swoje propozycje poprawek do projektu Ministerstwa Środowiska ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Podkreślono, że Związek nie ucieka się ani do demagogii, ani do postawy „wszystko jest w porządku”, a stanowisko Związku jest nie tylko konstr(...)
»

Słownik angielsko-polski(...)

pickling waste - aqueous acidic liquors from the treatment or cleaning of metal surface, generally containing a few percent of hydrochloric or sulphuric acid · Ścieki po wytrawianiu piezometer - an instrument for measuring hydraulic pressure · Piezometr piezometric level - that level to which water in a confined aquifer would rise if the aquifer was penetrated by a borehole · Poziom piezometryczny(...)
»