Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Nie jest zaskoczeniem widok pozostałości po żelazku, komputerze oraz innych elementach sprzętu elektrycznego i elektronicznego porzuconych na skraju lasu. Czasami można natknąć się na takie „zjawisko” nawet w centrum miasta, choćby niedaleko siedziby swojej firmy czy domu. Niestety, nie są to jedynie epizody, gdyż nader często widzimy lodówki podrzucone tuż obok kontenera z odpadami komunalnymi. Poza tym, czy mimo najlepszych chęci każdy zużyty sprzęt, cho(...)
»

Współspalanie w austriack(...)

Pod wpływem zaostrzających się regulacji prawnych, wymuszających neutralizowanie odpadów, które wciąż jeszcze odkładane są na wysypiskach i hałdach, rośnie zapotrzebowanie na ich termiczną obróbkę. Według szacunków Austriackiego Ministerstwa Ochrony Środowiska, po 2004 r. masa tego typu odpadów zwiększy się o 2,5 mln t/r. Niezależnie od już budowanych oraz planowanych do budowy spalarni różnorakich odpadów organicznych okazuje się, że dla 1 mln t/r Austria nie ma mocy przerobowych. Szuka się (...)
»