Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Źródła i oddziaływanie od(...)

Wspólną cechą obiektów gospodarki ściekowej (OGŚ) jest to, że zwykle znajdują się w sąsiedztwie skupisk ludzkich, a zakres ich oddziaływania na środowisko jest wielokierunkowy. Problematyka identyfikacji źródeł oraz charakterystyki oddziaływania tych obiektów jest od wielu lat przedmiotem badań i publikacji. OGŚ to m.in. systemy kanalizacyjne i sieciowe pompownie ścieków, gminne i miejskie oczyszczalnie ścieków, punkty i stacje zlewne ścieków dowożonych, a także obiekty gospodark(...)
»

Czy można samodzielnie za(...)

Artykuł 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje właściciela nieruchomości m.in. do wyposażenia jej w stosowne urządzenia do zbierania odpadów, do zbierania odpadów zgodnie z postanowieniami regulaminu oraz pozbywania się ich zgodnie z przepisami o gospodarowaniu odpadami. Ponadto art. 6 ust. 1 tej ustawy nakłada nań obowiązek zawarc(...)
»