Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

System gospodarowania poj(...)

Analiza przyczyn i stanu uszkodzeń kontenerów KP-7 na podstawie doświadczeń wybranego przedsiębiorstwa asenizacyjnego Miejsce do wystawiania pojemników wyznacza zazwyczaj spółdzielnia mieszkaniowa albo administracja danego osiedla. Przy wybieraniu rodzaju pojemników główny nacisk należy kłaść na ich wytrzymałość, estetykę i szczelność, a przede wszystkim na zabezpieczenia antykorozyjne. Ostatnio pojemniki blaszane typu PA 1.1 i KP-7 są coraz częściej zastępowane przez plastiko(...)
»

Najbardziej "eko"(...)

Toyota, Johnson & Johnson oraz Honda to najbardziej ekologiczne marki na świecie. Tak wynika z drugiej edycji rankingu „Best global green brands”, opublikowanego przez firmę Interbrand. Ranking, w którym znalazło się pięćdziesiąt firm, pokazał, że przemysł na całym świecie mocno angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i jest gotowy do tego, by informować interesariuszy o swoich poczynaniach, m.in. poprzez raportowanie środowiskowe. W zw(...)
»