Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

W czerwcu redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” sprawowała patronat medialny nad kilkoma konferencjami. To już tradycja, że przed wakacjami branżowych wydarzeń tego typu, w których chciałoby się uczestniczyć, jest tak wiele, że właściwie można by spakować walizki i na miesiąc wyprowadzić się z domu. Wysyp konferencji świadczy nie tylko o tym, że przedstawiciele branży wodno-kanalizacyjnej lubią się spotykać, ale przede wszystkim o tym, że wciąż jest sporo kluczowych dla tego środowisk(...)
»

Doświadczenia w zarządzan(...)

Gospodarowanie wodą powinno być prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości. Zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokojeniu potrzeb ludności, gospodarki, ochrony wód i środowiska związanego z tymi zasobami m.in. w zakresie ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem, ochrony przed powodzią i suszą. Tak ustawa Prawo wodne (DzU z 2001 r. nr 115, poz. 1229, test je(...)
»