Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uwarunkowania formalno-pr(...)

inwestycja firmy POLDANOR W czerwcu 2005 r. została otwarta biogazownia rolnicza w Pawłówku. W związku z tym, że inwestycja łączy w sobie zagospodarowanie odpadów organicznych oraz produkcję energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, musi spełniać szereg wymogów prawnych. Biogazownia w Pawłówku jest budowlą rolniczą, w związku z czym jej usytuowanie oraz szczegółowe warunki techniczne powinny odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospoda(...)
»

Intensyfikować krajowy pr(...)

Społeczność międzynarodowa w coraz większym stopniu zwraca się ku energii odnawialnej, która w niedalekiej przyszłości może mieć podstawowe znaczenie w zapewnieniu potrzeb energetycznych w skali globalnej. Świadczą o tym, formułowane na szczeblach krajowych i międzynarodowych, ambitne cele dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych, nowe możliwości techniczne w tym zakresie i analizy ekonomiczne, wskazujące, że koszty wytwarzania tego rodzaju energii nie muszą być d(...)
»