Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zastosowanie rur betonowy(...)

Obecnie w Polsce rury betonowe w instalacjach wodociągowych stosowane są stosunkowo rzadko. Rury te mają liczne zalety i w wielu przypadkach mogą stanowić alternatywę dla innych rozwiązań materiałowych, zwłaszcza dla przewodów magistralnych. Beton w systemach wodociągowych stosowany jest już od kilku tysięcy lat. Do dziś czynny jest akwedukt Aqua Marcia zbudowany w latach 144-140 p.n.e. Jednak dopiero opracowanie technologii produkcji cementu portl(...)
»

Puchary dla liderów selek(...)

Zwieńczeniem trwającej rok zbiórki surowców było rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Tradycyjnie podczas Targów POLEKO poznaliśmy laureatów Konkursu. Postęp w zakresie gospodarki odpadami na tle innych dziedzin ochrony środowiska jest w naszym kraju nadal stosunkowo niewielki. Dlatego, organizując Konkurs o Puchar Recyklingu, chcemy promować najciek(...)
»