Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wygaśnięcie pozwoleń na b(...)

Polski system prawny w założeniu stanowi spójną całość, której poszczególne części wzajemnie się uzupełniają, tak jak elementy w dziecinnej układance. W związku z tym zmiana jednego aktu prawnego z reguły skutkuje koniecznością nowelizacji również innych, pozostających z nim w związku. Właśnie taki charakter ma obszerna nowelizacja Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.), dokonana przez Ustawę z 2(...)
»

O osadach w Grodzie Bachu(...)

„Woda – ścieki – odpady w środowisku” to tytuł cyklicznej konferencji naukowo-technicznej, organizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski. Tegoroczna, dwunasta już edycja upłynęła pod hasłem „Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych”. W czterech sesjach zaprezentowano ponad 15 referatów, a oprócz tego kilkanaście wystąpień posterowych. W wykładzie dotyczącym wymagań stawianych oczyszczalniom pod k(...)
»