WPGO po zmianie ustawy o odpadach

wydany w Recykling – 2015-6
  DRUKUJ

WPGO po zmianie ustawy o odpadach

Nowela Ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w głównej mierze dotyczy RIPOK-ów oraz wprowadza nowy instrument prawny – plan inwestycyjny.

Ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w sposób istotny znowelizowała Ustawę z 14 grudnia 2012 r. o odpadach1. Zmiany wprowadzane są też do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. W głównej mierze dotyczą one regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-ów) oraz wprowadzenia nowego instrumentu prawnego, jakim jest plan inwestycyjny.

Nowa definicja RIPOK-u

[...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus