Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mix zagadnień (...)

  Trzydniowe Forum Recyklingu, odbywające się w ramach Salonu Recyklingu, na stałe już wpisało się w kalendarz Targów POLEKO. Nic dziwnego, bowiem po raz dziewiąty zgromadzi ono przedstawicieli organizacji, urzędów miast i gmin oraz firm i zakładów komunalnych związanych z gospodarką odpadową. Szeroką gamę zagadnień związanych m.in. z recyklingiem odpadów pogrupowano w trzech blokach tematycznych. Pierwszego dnia Forum (23 listopad(...)
»

Ograniczenia w korzystani(...)

Właściwa ochrona środowiska jest jednym z poważniejszych problemów, który muszą rozwiązać współczesne społeczeństwa. W Polsce podstawową normą prawną, w której znajduje ona swoje umocowanie, jest art. 74 Konstytucji RP, przewidujący w ust. 1, że „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom”. Natomiast w ust. 2 tego przepisu określono, że „Ochrona środowiska jest o(...)
»