Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Warunki budowy urządzeń d(...)

Konieczność poszukiwań rozwiązań alternatywnych dla tradycyjnego kanalizowania wód opadowych jest obecnie oczywista. Potrzeba wynika ze względów zarówno technicznych, jak i ekonomicznych oraz ekologicznych. Istotą problemu jest to, aby rozwiązania zastępcze były technicznie skuteczne, wiązały się z kosztami na akceptowalnym poziomie dla konkretnego inwestora oraz nie powodowały tworzenia kolejnych zagrożeń – ani sanitarnych, ani technicznych. W efek(...)
»

REACH – pięć lat doświadc(...)

W grudniu 2006 r. Parlament Europejski i Rada UE przyjęli Rozporządzenie (WE) 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). W 2011 r. minęło pięć lat od momentu wydania tego aktu prawnego. W związku z tym w listopadzie (23-24) 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja „On the REACH road”. Została ona zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki przy współpracy z Biurem do spraw Su(...)
»