Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O klimacie bez barier (...)

O tym, że jednym z głównych problemów XXI w. są postępujące zmiany klimatyczne, nie trzeba nikogo przekonywać. Wszyscy też są zdania, że „coś” trzeba zrobić, by im przeciwdziałać, kłopoty zaczynają się jednak przy próbach uszczegółowienia tego „czegoś”… Dlatego potrzebne są takie spotkania jak Konferencja Naukowa „Zmiany klimatu a społeczeństwo”, która odbyła się w Warszawie w dniach 19-20 listopada ub.r. Spotkani(...)
»

Nacisk na warsztat menedż(...)

W wyniku transformacji ustrojowej, jaka zaszła w Polsce po 1989 r., z dotychczas istniejącej własności państwowej wydzielono własność komunalną. Wówczas jej część przekazano gminom, natomiast resztę – województwom. Do czerwca 1990 r. gospodarka odpadami funkcjonowała w ramach administracji rządowej. Oznacza to, że poszczególne przedsiębiorstwa komunalne podlegały wojewodom, a ich dyrektorzy mogli się między sobą kontaktować i wymieniać informacje ty(...)
»