Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpady komunalne na paliw(...)

Składowiska to problem, który długo pozostanie aktualny. Odpady komunalne obciążają środowisko emisjami gazów i wodami odciekowymi. Jednak w XXI w., przy obecnych technologiach, nie są one już tylko śmieciami, lecz mieszanką energii, wody i surowców. W dobie kryzysu, zanieczyszczenia środowiska i zwiększającego się zapotrzebowania na energię oraz w obliczu konieczności ograniczenia efektu cieplarnianego odpady powinny być przetwarzane. Spalić je, to jakby(...)
»

Niepewny los ustawy OZE!(...)

Ustawa po konsultacjach społecznych powinna trafić do parlamentu. Jak zapowiadał sekretarz stanu w MG, Jerzy Pietrewicz, miało się to stać niezwłocznie. Nawet jeżeli parlament natychmiast zająłby się ustawą, to możliwy jest scenariusz, w którym energia z instalacji, którym udałoby się wygrać aukcję, nie popłynęłaby do sieci wcześniej niż przed 2020 r. Jak to możliwe? Z symulacji, którą przedstawił mecenas Paweł Puacz z kancelarii Clifford Chance na wewnętrznym spotkaniu dla naszych (...)
»