Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

KU PAmięci właściciela&#8(...)

Widok psich nieczystości zdaje się wpisany w polski krajobraz. Psimi kupami usiane są podwórka, parkowe trawniki, przyuliczna zieleń, a nawet chodniki i deptaki. Nic więc dziwnego, że temat ten – niczym bumerang – powraca w gminnych debatach dotyczących utrzymania czystości. Przykład nietypowej toalety dla psów z pieńkiem w środk(...)
»

Problemy z notyfikacją(...)

Pod koniec maja b.r. prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw i… wywołał wśród operatorów paliwowych oraz firm produkujących biopaliwa ogromny zamęt. Wspomniana ustawa, w której przygotowywaniu bardzo aktywną rolę odegrała Krajowa Izba Biopaliw, dotyczy w swej materii kilku wrażliwych kwestii, które po wprowadzeniu nowych przepisów dają (zgodnie z wszelkimi wyliczeniami) podstawy do opłacalności produkcji i sprzedaży biopa(...)
»