Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Marketing w odcieniach zi(...)

Firmy przejawiają coraz większe zainteresowanie koncepcją społecznie odpowiedzialnego biznesu, w ramach której ważne miejsce zajmuje dbałość o środowisko naturalne. Odpowiedzią marketingowców na trend „zazieleniania” rynku jest koncepcja zielonego marketingu. Rozwój nowoczesnej koncepcji marketingowej rozpoczął się w latach 60. XX w. Od tego czasu ewoluowała ona od podejścia transakcyjnego, produkcyjnego, poprzez produktowe, sprzedażowe, a(...)
»

Prądowe techniki membrano(...)

Początki membranowych procesów prądowych sięgają schyłku XIX w., kiedy to w 1890 r. przeprowadzono demineralizację syropu cukrowego w polu elektrycznym1. W pierwszych badaniach stosowano membrany nienaładowane, a tym samym nieselektywne. Obecnie w procesach elektromembranowych selektywny transport składników jonowych roztworu możliwy jest dzięki zastosowaniu membrany jonowymiennej. Polimerową membranę jonowymienną można opisać jako przegrodę wykonaną z polimeru, w któr(...)
»