Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Co nas czeka?(...)

Mijająca właśnie zima stanowi kolejny dowód na to, że klimat wyraźnie się zmienia. Potwierdzają to specjaliści i wskazują, że redukcja gazów cieplarnianych wprowadzanych do atmosfery jest koniecznym warunkiem uniknięcia trudnych do wyobrażenia perturbacji w gospodarce i w życiu codziennym. Z punktu widzenia biznesu biomasowego oznacza to szybki rozwój jednostek energetycznych, w których paliwa odnawialne mają podstawowe znaczenie. Obok redukcji CO2 jest jeszcze kilka pozytywnych skutk(...)
»

Wyboista droga od MBP do(...)

W ramach dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym pojawiła się koncepcja przekształcania instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Regionalne Centra Recyklingu. Czy taka transformacja jest dopuszczalna w świetle obowiązującego prawa? Choć regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) stanowią kluczowy element systemu gospodarowania odpadami komunalnym, to jednak nie do końca spełniają pokładane w nich nadziej(...)
»