Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Izba za zmianami(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami w Warszawie bierze aktywny udział w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Przeglądu Prawa w Zakresie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powołanego zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 21 lutego 2006 r. Tym samym KIGO przyłączyło się do publicznej debaty nad zmianą prawa ochrony środowiska. Spotkanie w tej sprawie z Teresą Warchałowską, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, odbyło się 3 marca br. W spotkaniu wzięli udział również p(...)
»

Lepiej, bliżej… tan(...)

Z profesorem Wojciechem Radeckim rozmawia Piotr Strzyżyński prof. dr hab. Wojciech Radecki Instytut Nauk Prawnych PAN, Zespół Prawa Ochrony Środowiska Jak ocenia Pan system prawa ochrony środowiska, obowiązujący w Polsce? Jestem przeciwnikiem tego szaleństwa, jakie można obserwować w zakresie tworzenia prawa. Po pierwsze, następuje rozdrobnienie przepisów. Klasycznym tego przykładem jest problematyka odpadów. Kiedy opiniowałem ustawę o odpada(...)
»