Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O świetle w Warszawie(...)

Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego Światło oraz Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego, Energetyki i Systemów Zabezpieczeń Elektrotechnika na stałe wpisały się w kalendarz imprez targowych w Polsce. Na powierzchni ponad 10 tys. m2 swoje usługi i sprzęt prezentowało 250 wystawców z kraju i z zagranicy. Targi Światło skierowane były do producentów opraw oświetleniowych, źródeł światła, komponentów, szkła oraz układów z(...)
»

Zmiana miejscowego planu (...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) w założeniu powinien być dokumentem ustalającym zasady zagospodarowania przestrzennego na co najmniej kilka lat, gdyż koszty jego sporządzenia są duże, a procedura – długotrwała. Ponieważ ma on być spójny z innymi dokumentami strategicznymi gminy, powinien gwarantować pewną stałość ustalonych kierunków jej rozwoju. Niestety, są to tylko założenia… Nierzadko bowiem okazuje się, że z różnych powodów – polityczn(...)
»