Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Od dawna toczą się dyskusje o potrzebie zmiany systemu finansowania proekologicznych działań, a tymczasem przygotowana została Wspólna strategia działań Narodowego i wojewódzkich funduszy. Obejmuje ona lata 2005-2008 i ma zapewnić realizację zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu dostępnych środków unijnych. Niewątpliwie ważnym krokiem na drodze realizacji ambitnych celów jest ujednolicenie kryteriów wyboru projektów do finansowania ze środ(...)
»

Zimowy wróg drzew(...)

W ostatnich latach nasiliła się degradacja drzewostanów miejskich, szczególnie przyulicznych. Jednym z tego powodów jest nadmierne zasolenie siedlisk przyulicznych, wynikające w znacznym stopniu z chemicznego odladzania jezdni. W początkowym okresie chemicznego zwalczania gołoledzi (zima 1969/1970 r.,) stosowano od 68,6 do 22 158 ton mieszaniny składającej się w 95% z NaCl i w 5% z CaCl2. Już w 1970 r. odnotowano znaczne straty w drzewostanach(...)
»