Wszystkie artykuły w kategorii: "Paradoksy recyklingu"

Polecane artykuły:

Ekonomiczne skutki projek(...)

Zmieniona w lipcu 2011 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), wprowadzająca nowe zasady funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, najprawdopodobniej doczeka się kolejnej nowelizacji. Zmiany te mają nastąpić jeszcze zanim nowy system na dobre rozpocznie swoje działanie. Nowelizacja ma być odpowiedzią na zastrzeżenia gmin dotyczące m.in. kontrowersyjnych metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wiele podnoszonych przez samo(...)
»

Wszystkie Kolory Recyklin(...)

Selektywna zbiórka odpadów będzie tym efektywniejsza i tańsza, im powszechniej będzie stosowana. Na polskich ulicach i podwórkach pojawia się coraz więcej pojemników do takiej zbiórki – to cieszy. Ale jednocześnie musi być prowadzona powszechna edukacja i informowanie o zasadach i korzyściach wynikających z segregacji odpadów. W tym celu od tego roku prowadzony jest ogólnopolski program edukacji w zakresie gospodarki odpadami, zaprojektowany i realizowany przez Koalicję Edu(...)
»