Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Grudniowy klimat, pozytyw(...)

Jeszcze półtora miesiąca pozostało do upływu terminu składania wniosków do konkursu grantowego „Szkoła z klimatem”, organizowanego w ramach programu edukacyjnego „Klimat dla Ziemi, Ciepło dla Warszawy”, czyli wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Nasza Ziemia i firmy Vattenfall Heat Poland. Ekologiczne projekty można nadsyłać do 18 stycznia 2010 r. Konkurs skierowany jest do placówek edukacyjnych wszystkich szczebli oraz lokalnych(...)
»

Aktywna Kontrola Przeciek(...)

Warunkiem racjonalnego stosowania Aktywnej Kontroli Przecieków jest stworzenie monitoringu sieci wodociągowej, który umożliwia okresową, ciągłą i systematyczną analizę strat wody oraz bilansowanie wody niesprzedanej w całym systemie wodociągowym. W latach 2003-2004 Wodociągi Kieleckie podjęły działania w kierunku monitoringu sieci wodociągowej. Cały obszar zaopatrzenia w wodę podzielono na 28 części. Podział całej sieci na poszczególne obszary pomiarowe pozwolił stworzyć warunki (...)
»