Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Środowisko pod mikroskope(...)

Co myślą przedstawiciele firm odpowiedzialni za ochronę środowiska, na temat efektywności energetycznej, oszczędności energii i zarządzania emisją dwutlenku węgla?   Badania na ten temat przeprowadziła firma PBJ Badania Marketingowe na zlecenie DNV KEMA. Analiz dokonano za pomocą ankiety telefonicznej, którą wykonano na przełomie kwietnia i maja 2012 r., natomiast opracowywanie wyników zakończono w lipcu br. Zebrano 602 ankiety w firmach je(...)
»

Recykling zadaniem gmin?(...)

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyznaczyła samorządom nowe zadania. Nałożyła też na gminy obowiązki związane z osiągnięciem zapisanych w ustawie poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Czy słusznie? Opinie na ten temat są podzielone. Ustawa „śmieciowa” nadal rodzi wiele pytań. Pierwsze z nich dotyczy tego, czy słuszne jest nałożenie na gminę obowiązku uzyskania określonego poziomu recyklingu odpadów surowcowych (papieru, metali, tworz(...)
»