Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Sukcesy Polski – technolo(...)

W 2013 r. przypada jubileusz 15-lecia działalności Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych (PFTT), będącej członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych (ISTT). W ciągu tych lat PFTT nie tylko aktywnie wspierała rozwój technologii bezwykopowych w kraju, ale również popularyzowała polskie osiągnięcia w zakresie technologii bezwykopowych na arenie międzynarodowej. Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, podobnie jak organizacje z innych kraj(...)
»

Separatory metali żelazny(...)

Metale żelazne i nieżelazne to cenne surowce wtórne, obecne m.in. w odpadach komunalnych. Przemysł potrzebuje surowców z odzysku, dzięki temu oszczędzane są metale pierwotne otrzymywane z rud. W Polsce znaczna część złomu metali żelaznych i nieżelaznych jest importowana z zagranicy, dlatego powinno się rozwijać efektywny system odzyskiwania tego surowca z odpadów, aby nie trafiał na składowiska. W 2008 r. w naszym kraju wytworzono ok. 12 ml(...)
»