Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator - Świat(...)

Zielona Olimpiada Zimowa Olimpiada w Turynie była pierwszą imprezą sportową spełniającą wszystkie standardy środowiskowe w zakresie zarządzania środowiskiem oraz oceny EMAS. Oznaczało to m.in.: bezpieczeństwo zdrowia pracowników i mieszkańców w miejscu, gdzie odbywała się olimpiada, racjonalne zużycie energii i wody, ochronę krajobrazu oraz zrównoważoną architekturę. Przykładem tej ostatniej jest główna wioska olimpijska, w której znajduje się 39 budynków dla 2,5 tys. osób. Na budynka(...)
»

Odpadowe kalendarium(...)

W związku ze zmianami prawa porządkującymi system gospodarowania odpadami w Polsce prezentujemy poniżej kalendarium, w którym zebraliśmy najważniejsze terminy i wydarzenia związane z nowymi wymogami i obowiązkami dotyczącymi branży odpadowej. 30 czerwca 2002 r. · Do tego dnia zarządzający składowiskami i spalarniami odpadów muszą się legitymować tzw. przeglądem ekologicznym. W przypadku, gdy na skutek przeprowadzonego przeglądu zajdzie konieczność dosto(...)
»