Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Potrzebny dojrzały projek(...)

Podczas wspólnego posiedzenia Związku Miast Polskich (ZMP) i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP), które odbyło się 16 września br. w Gliwicach, członkowie obu organizacji omówili niezbędne zmiany w ustroju jednostek samorządu terytorialnego (JST), a także skupili się na systemowych i bieżących wyzwaniach dotyczących finansów JST. Z powodów zasadniczych uwag natury ustrojowej i finansowej negatywnie zaopiniowano projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, który (...)
»

Sankcje administracyjne –(...)

Zwiększająca się ilość obowiązków administracyjno-prawnych powoduje, że jest coraz więcej sankcji administracyjnych z tytułu ich nieprzestrzegania. Problem w tym, że są one rozrzucone po różnych aktach prawnych, a ich regulacje fragmentaryczne. Pewnym remedium jest sięganie po „zasady ogólne prawa administracyjnego”, które do tej pory nie zostały skodyfikowane. Przy wskazywaniu problemów w zakresie sankcji administracyjnych zarówno Trybunał Konstytucyjny (...)
»