Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Akty wykonawcze do ustawy(...)

Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Do tej pory ukazały się do niej tylko dwa rozporządzenia wykonawcze. Stawia to pod znakiem zapytania realność zastosowania wielu przepisów zawartych w ustawie w roku bieżącym. Sytuacja jest tym bardziej kuriozalna, że projekt ustawy „opakowaniowej” był dziełem rządowym, a takie wymagają przedstawienia sejmowi wszystkich obligatoryjnych aktów wykonawczyc(...)
»

Na rynku(...)

Aplikacja przyszłości broni dostępu do firmy Aplikacja Abloy CLIQ Connect to nowatorskie rozwiązanie, które pozwala na szybkie nadanie lub usunięcie uprawnień na kluczu użytkownika. System wprowadzony przez firmę ASSA ABLOY jest jednym z pierwszych tego typu na rynku zabezpieczeń. Niezbędny do tej pory mobilny programator zastąpiono smartfonem z aplikacją CLIQ Connect, która przesyłając aktualizacje bezpośrednio na klucz, umożliwia natychmiastowe otwarcie zabezpiecz(...)
»