Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wyboista droga(...)

Według definicji sukces to: „działanie na najwyższym poziomie możliwości, w kierunku spełnienia marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia”(Wikipedia). (...)
»

Benchmarking – dążenie do(...)

W grudniu ub.r. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zakończyła pracę nad kolejnym „Raportem benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce”. Dzięki zwiększającej się z roku na rok liczbie uczestników opracowanie jest coraz bardziej obiektywne i uniwersalne – w 2012 r. w badaniu ankietowym wzięło udział już 165 firm wod-kan. Jeśli chodzi o wielkość i formę prawną przedsiębiorstw biorących udział w benchmarkingu, to ich struktura jest inna niż dan(...)
»