Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sport dla wszystkich(...)

Siedzący tryb życia, nadmierne użytkowanie samochodów oraz skupienie na pracy w znacznym stopniu eliminują aktywność fizyczną z życia wielu ludzi. To przyczynia się do wielu chorób cywilizacyjnych, ale także do alienacji i zaniku podstawowych relacji społecznych. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom tych zmian, od wielu już dekad wszelkie formy zachęcania do aktywnego spędzania czasu są uznawane za istotne dla zachowania zdrowia i kondycji fizycznej ludzi w każdym wieku. Dotyczy to nie tylko(...)
»

Pomiędzy tradycją a nowoc(...)

Na przestrzeni sześćdziesięciu lat Fletcher Steele (1885-1971) traktował architekturę krajobrazu jak dziedzinę sztuki, stawiając ją na równi z malarstwem czy muzyką. Jego ogrody odznaczają się wpływem kilku stylów: od tradycyjnego beaux arts, przez arts and crafts i art deco, aż po dopiero kształtujący się styl modernistyczny. Sam projektant mówił: Chciałbym, aby wszystkie moje miejsca były domem dla dzieci i zakochanych. Chcę, żeby były wygodne i nieco tajemni(...)
»