Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Świat wokół odpadów(...)

Recykling PCV Dzięki programowi VinylPlus, w 2012 r. poddano recyklingowi 362 tys. t polichlorku winylu. Większość tworzywa pochodziła z przemysłu budowlanego. Program ten jest międzynarodową inicjatywą, kontynuującą wcześniejszy projekt Vinyl2010, który zrzeszał producentów materiałów z polichlorku winylu. Na zasadzie dobrowolności zobowiązali się oni do podejmowania działań na rzecz recyklingu. Zgodnie z założonymi przez członków celami, do 2020 r. do recyklingu (...)
»

Prawne aspekty kształtowa(...)

W obliczu rosnącego znaczenia zieleni miejskiej w polityce urbanistycznej oraz zwiększenia zainteresowania architekturą krajobrazu, warto przyjrzeć się regulacjom prawnym dotyczącym kształtowania zieleni w przestrzeni publicznej. Należy pamiętać, że obowiązki i ograniczenia wynikające z regulacji dotyczących zasad kształtowania zieleni obejmują zarówno podmioty publiczne (gminy mają obowiązek zakładania i utrzymania w należytym stanie terenów zieleni oraz zadrzewien(...)
»