Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Woda – skarb ziemi(...)

„Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”. Cytat ten nie pochodzi z dzieła literackiego, lecz z ważnego dokumentu: Dyrektywy 2000/60/WE, ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Trochę patetyczne sformułowania świadczą jednak o wielkiej roli wody i staranności, z jaką powinniśmy gospodarować wodą. 2(...)
»

Kolcosił Siebolda(...)

Kolcosił (Eleutherococcus) należy do rodziny araliowatych (Araliaceae). W obrębie rodzaju znanych jest ok. 50 gatunków krzewów i drzew, występujących w południowo-wschodniej Azji, przede wszystkim w Chinach. Są to krzewy na ogół słabo rozgałęzione, na pędach z cierniami prostymi lub haczykowato zakrzywionymi oraz z szczecinkowatymi kolcami. Te ostatnie mogą występować na pędach, osiach liści, ogonkach i na nerwach listków. Do uprawy w Polsce najbardziej przydatny jest kolcosił Siebol(...)
»