Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bieleckie Młyny na finisz(...)

W elektrowni wodnej w Bieleckich Młynach w woj. świętokrzyskim zastosowana została pierwsza turbina ślimakowa całkowicie zaprojektowana i wykonana w Polsce, co czyni ją obiektem unikatowym na skalę ogólnokrajową. W drugiej połowie września zostały zakończone prace budowlano-montażowe w małej elektrowni wodnej w miejscowości Bieleckie Młyny w województwie świętokrzyskim. Obecnie trwa rozruch technologiczny instalacji. Jest to kolejna inwestycja (...)
»

Recykling elektroniki sam(...)

Żaden akt prawny nie daje całościowej odpowiedzi na pytanie dotyczące recyklingu elektronicznych i elektrycznych części pojazdów samochodowych. Tymczasem dyrektywy europejskie nakładają na państwa członkowskie (od 2006 r.) obowiązek zbiórki złomu elektronicznego i elektrycznego w wysokości 4 kg na mieszkańca. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2002/96/EC zaowocowała w Polsce ustawą z 1 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektr(...)
»