Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szansa na uzyskanie lokal(...)

Obecne rozwiązania prawne nie dają możliwości wniesienia partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez osoby fizyczne na rzecz osób trzecich. Stan ten zmienia uchwalona 23 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Wniesione przez Senat RP poprawki zaakceptowały 9 września br. właściwe komisje sejmowe. Ustawa czeka na ostateczną akceptację Sejmu RP i publikację w Dzienniku(...)
»