Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpady i ścieki do raport(...)

Pięć lata temu krakowska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli zbadała osiem małopolskich gmin pod kątem gospodarowania odpadami komunalnymi. Niestety, wykazano wówczas wiele nieprawidłowości. Czy świadomość ich występowania zmieniła podejście lokalnych władz w zakresie utrzymania czystości na terenie gmin? Odpowiedź na to pytanie przyniosła ubiegłoroczna kontrola, która miała na celu sprawdzenie stopnia realizacji wniosków pokontrolnych, sformuło(...)
»

By świat był lepszy(...)

Legenda o Klimczoku jest jedną z najbardziej popularnych na Beskidzie Śląskim. Mawiają, że drzewa na Klimczoku szumią czasem opowieść o szlachetnym zbójniku, który rabując bogaczy, a pomagając biednym, już wieki temu starał się uczynić świat lepszy i sprawiedliwszym. Od jego imienia wzięła nazwę góra oraz ekskluzywny hotel w Szczyrku. To właśnie w „Klimczoku” w dniach 5-7 października b.r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Wydaje się, że organi(...)
»