Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Regiony gospodarki odpada(...)

Znowelizowane przepisy odnoszące się do tworzenia systemów organizacyjno-prawnych w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi zakładają, że powinny być one dwuszczeblowe. Na poziomie województwa mają być skonstruowane regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK), zaś na szczeblu gminy zostanie zbudowany system w ramach regionu, do którego została ona przyporządkowana. Charakterystyczną cechą regionu ma być funkcjonowanie w jego ramach instalacji prze(...)
»

Branża chce zmian(...)

Wskazanie poważnych zagrożeń dla przedsiębiorców, a także nacisk na konieczne działania, które należy podjąć w celu budowy efektywnego systemu gospodarki odpadami – to główny cel memorandum opublikowanego pod koniec ubiegłego roku przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG). W ogłoszonym memorandum reprezentanci KIG wyrazili zaniepokojenie rozwojem sytuacji związanej z wdrażaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jak twierdzą, obecnie syg(...)
»