Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Jak sprawdzić rzetelność (...)

Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2012 r. poz. 1271), która weszła życie 20 lutego br., poszerzyła uprawnienia zamawiających w zakresie konstruowania warunków udziału w postępowaniu. Kontrowersje wywołał ust. 5, wprowadzany poprawką Senatu do art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), który określa te wymogi i opisuje sposób dokonywania oceny ich spełnienia.(...)
»

Czas na dostosowanie(...)

Od 1 maja br. Unia Europejska poszerzyła się o 10 nowych członków. Oprócz Polski do Unii przystąpiły: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Wszystkie te kraje podjęły ogromny wysiłek w celu dostosowania swego prawa do prawa Unijnego. Wśród obszarów negocjacyjnych jednym z najtrudniejszych (co do ilości transponowanego prawa) był obszar „Środowisko”. Obszar ten obejmuje szeroko rozumianą ochronę przyrody, szczegółowe zagadnienia jakości wó(...)
»