Wszystkie artykuły w kategorii: "Świat wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Nieuzasadniony wzrost kos(...)

Podczas posiedzenia 22 kwietnia 2016 r. w Malborku członkowie Zarządu Związku Miast Polskich m.in. negatywnie zaopiniowali projekt ustawy Prawo wodne i projekt KPGO. Przedstawiciele miast członkowskich ZMP zasiadający w Zarządzie zaopiniowali negatywnie projekt ustawy Prawo wodne, chociaż widzą potrzebę jej nowelizacji pod kątem zarówno implementacji dyrektyw unijnych, jak i wprowadzenia wielu koniecznych zmian, które są postulowane przez ś(...)
»

Sąd kontra polityka trans(...)

Tak jak na Zachodzie, polskie miasta muszą prowadzić wszelkimi możliwymi sposobami racjonalną politykę transportową, ograniczającą ruch samochodowy. Zakwestionowanie w październiku ub.r. przez Naczelny Sąd Administracyjny zasady przyznawania abonamentów postojowych w Krakowie jest więc niebezpiecznym precedensem. Uchwałę dotyczącą strefy płatnego parkowania, przyjętą przez Radę Miasta Krakowa w 2011 r., zaskarżył do Wojewódzkiego Są(...)
»