Wszystkie artykuły w kategorii: "Świat wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Dialog elektroniczny(...)

Nowe trendy w komunikacji Konsultacje społeczne nie muszą oznaczać nudnych, wielogodzinnych zebrań organizowanych w klasach szkolnych lub salach parafialnych. Tę popularną formę komunikacji bezpośredniej z mieszkańcami mogą zastąpić media elektroniczne. Dzięki szybkości, precyzyjnemu „targetowaniu” i osobistemu charakterowi komunikatu, elektroniczne formy przekazu mogą wkrótce zdominować rynek usług komunikacyjnych na szczeblu lokalnym. Program konsult(...)
»

Strzępiarka – element sys(...)

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie wrakowej, która wdraża postanowienia dyrektywy 2000/53/ WE, strzępiarka to instalacja służącą do rozdrabniania odpadów powstałych w trakcie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Rozdział 6 ww. ustawy określa obowiązki przedsiębiorców posiadających strzępiarki. Muszą oni wykonać próby strzępienia raz w ciągu roku w celu określenia uzyskanych frakcj(...)
»