Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"


 1. Analiza rynku a gospodarka recyclingowa Czytaj

   Ryszard Gola-Sienkiewicz


 2. Recycling magnesów neodymowych Czytaj

   Mateusz Szymański

   Bartosz Michalski

   Marcin Leonowicz

   Zbigniew Miazga


Polecane artykuły:

Praktyka usuwania drzew i(...)

Nieokreślenie w ustawie o ochronie przyrody jednoznacznych kryteriów, jakimi powinien kierować się organ administracji przy wydawaniu zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, nie jest tożsame z ich brakiem, gdyż mogą być one zrekonstruowane na podstawie innych norm prawnych. Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, z późn. zm.) organami upoważnionymi do wydawania zezwoleń na usuwanie drze(...)
»

Ścieki w liczbach(...)

Michał Michałkiewicz W opracowaniu "Ochrona Środowiska 2000" Głównego Urzędu Statystycznego zebrano dane dotyczące środowiska naturalnego Polski. Odnoszą się one m.in. do: zasobów wodnych i głównych kierunków ich wykorzystania, ścieków przemysłowych i komunalnych oraz stopnia ich oczyszczenia, wyposażenia miast i wsi w instalacje wodne i oczyszczalnie ścieków, a także stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Ścieki komunalne przed odprow(...)
»