Wszystkie artykuły w kategorii: "Paradoksy recyklingu"

Polecane artykuły:

Sankcyjne decyzje zobowią(...)

Prawo ochrony środowiska daje uprawnienie i równocześnie zobowiązuje do wydawania określonych decyzji sankcyjnych organy wykonawcze gmin, czyli wójtów, burmistrzów i prezydentów. Art. 363, który zawiera uprawnienie adresowane do wskazanych organów, pozwala nakazać osobie fizycznej, eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie, wykonanie w określonym czasie czynności, zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania taki(...)
»

Wokół odpadów - Inwestycj(...)

Olsztyński system Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z Olsztyna 11 lipca br. podpisał umowę z wykonawcą na realizację dwóch kontraktów – projektowanie i budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) oraz drogi dojazdowej. Zakład, do którego będą trafiać odpady z 37 gmin środkowej części woj. warmińsko-mazurskiego (ok. 520 tys. mieszkańców), stanowi główny element projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unie(...)
»