Wszystkie artykuły w kategorii: "Nowości branżowe"

Polecane artykuły:

Rokowania są pomyślne(...)

Z profesorem Piotrem Kowalikiem, kierownikiem Katedry Inżynierii Sanitarnej Politechniki Gdańskiej, rozmawia Urszula Wojciechowska W niektórych kręgach mówi się o Panu „profesor z klasą”. Jak Pan sądzi, co zawiera to określenie: podziw dla Pana krajowego i zagranicznego dorobku naukowego, niekontrowersyjność, jaką Pan prezentuje czy jeszcze inne przesłanki wynikające z przyjętych przez Pana zasad? Nikt nigdy o mnie nie powiedział „profesor z klasą”. Je(...)
»

Pozorowane działania ochr(...)

Jedną z ustawowych zasad planowania przestrzennego jest ochrona walorów krajobrazowych, krajobrazu kulturowego i dziedzictwa kulturowego. Wartość ta jest uwzględniana we wszystkich dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. A jak sytuacja przedstawia się z praktycznego punktu widzenia? Krajobraz kulturowy świata jest coraz bardziej różnorodny i dynamiczny, a dotychczasowe podejścia do jego określenia i defi(...)
»