Wszystkie artykuły w kategorii: "Na regale"

Polecane artykuły:

Wielka biogazownia powsta(...)

Akt erekcyjny pod budowę instalacji, której moc przerobowa ma wynieść aż 270 tys. ton odpadów na rok, wmurowano 9 marca br. Zapowiada się najnowocześniejsza tego typu inwestycja w Europie. W budowanym przez spółkę Ekospot – Polska Biogazownia zakładzie połączony zostanie proces fermentacji odpadów z procesem ich spalania. Obiekt będzie przygotowany do przetwarzania wszelkiego rodzaju odpadów organicznych pochodzenia komunalnego i przemysłowego, niezależnie od zawart(...)
»

A nie mówiłem?(...)

  Zastanawiałem się, jak zacząć swój komentarz do raportu Najwyższej Izby Kontroli „P/11/148 – Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej”.   Od wielu lat odpowiedzialni wykładowcy sygnalizowali jaskrawe naruszanie przepisów i przymykanie oczu na wymogi unijne. Mam dwa spostrzeżenia. Pierwsze to wyrazy uznania dla NIK za samą kontrolę. Drugie jest bardziej krytyczne, a r(...)
»