Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Trudny bilans rewolucji. (...)

Jak po roku funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami oceniają swoją sytuację przedsiębiorcy? Z jakimi problemami zmagają się po wejściu w życie tzw. ustawy śmieciowej? Branżowa debata o odpadach, którą zorganizowała w Warszawie Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), pokazała, że zmiany w gospodarce jeszcze długo będą budzić emocje. „Nowy ład w gospodarce odpadami komunalnymi – bilans zysków i strat po roku” – pod takim hasłem 23 czerwca br. w siedzibie KIG-u w War(...)
»

Od redakcji(...)

Kolejny rok zbliża się ku końcowi. Rok ważny ze względu nie tylko na nasze przystąpienie do Unii Europejskiej, ale także na zmiany, które wprowadzono w naszym ustawodawstwie, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. Prócz korzyści wynikających z przynależności Polski do struktur unijnych, mamy również całe mnóstwo spraw „do załatwienia” albo jeszcze „niezałatwionych”. Dużą część tych problemów stanowią zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami. Miejsce na piedestale zaj(...)
»