Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Opodatkowanie odnawialnyc(...)

Zgodnie z zapisami ustawy o podatkach, inwestor obowiązany jest do uiszczenia podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowli. Nie wszystkie inwestycje w OZE w całości stanowią obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Elektrownia wiatrowa na lądzie Inwestujący w farmy wiatrowe zobowiązani są do zapłaty podatku od nieruchomości na rzecz gminy, a jego wysokość oblicza się na podstawie wartości budowli. Zgodnie z ustawą o podatkach(...)
»

Cele środowiskowe i zasad(...)

Cel to zdarzenie zamierzone przez kogoś, każde bowiem działanie ex definitione zmierza do osiągnięcia pewnego celu, czyli zamierzonego skutku1. W prawie szczególnie ważna jest odpowiedź na praktyczne pytanie, czy dane działanie w postaci uchwalenia przepisów prawa osiągnęło zamierzony przez prawodawcę cel. Sformułowanie pierwszych celów związanych z ochroną wód było wynikiem rozwoju gospodarki wodnej i nauki hydrologii. Cele ś(...)
»