Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy wyznaczania obsz(...)

Pytania wokół aglomeracji piętrzą się. Dlaczego mają powstawać? Jak powinno się je planować i projektować? Jakie są największe problemy? Nasuwa się kilka odpowiedzi. Dlaczego tworzy się aglomeracje? Sprawa jest aż nadto jasna. Prócz oczywistych korzyści ekologicznych w poszczególnych gminach, należy doprowadzić do pewnej standaryzacji europejskiej. Wyposażenie aglomeracji(...)
»

Mobilna zieleń(...)

Kwiaty, krzewy, a nawet drzewa stają się „mobilne” niczym telefony czy Internet. To świetna alternatywa dla tych miast, które chcą nieco ocieplić swój asfaltowo-betonowy wizerunek. W sytuacji, gdy flora wypierana jest z miast przez drogi, mosty, domy, hale oraz potrzebną do ich funkcjonowania infrastrukturę wodną, gazową, energetyczną czy teleinformatyczną, zwykłe trawniki stają się enklawami zieleni. Aby to zmienić, samorządy zaczęły korzystać z systemów mobilnej z(...)
»