Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Polska-UE Koniec negocjacji o ochronie środowiska Jak podaje „Rzeczpospolita” Unia Europejska zakończyła negocjacje z Polską o ochronie środowiska, jednym z najtrudniejszych obszarów rozmów. „15” zgodziła się na 9 okresów przejściowych od stosowania unijnych norm, których pełne wdrożenie będzie kosztowało blisko 50 mld euro. Przyznane nam warunki są najlepsze ze wszystkich, jakie otrzymały kraje kandydackie. In(...)
»

System zbiórki i przetwar(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym weszła w życie 21 października 2005 r. Jej celem jest dalsza poprawa standardów ochrony środowiska poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), ich selektywną zbiórkę, odzysk i recykling. Jednak od ustawy do praktyki droga jest jeszcze (...)
»