Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Potencjał tkwiący w odpad(...)

W kontekście ostatnich zmian prawa w zakresie gospodarowania odpadami oraz oczekiwań i roli regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-ów) czy samego procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) warto przeanalizować skład morfologiczny odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie kraju. Przeprowadzone badania świadczą bowiem o niestabilności jakościowej strumienia tych odpadów w okresie całorocznym. Skład morfologiczny wytwarza(...)
»

Kalendarium(...)

  16-18.01.2013, Gdynia, 29-31.01.2013, Radom Warsztaty szkoleniowe „Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych – od pomysłu do eksploatacji” Organizator: Abrys, Poznań Info: 61/655-81-22; m.chlasta@abrys.pl; www.abrys.pl   21-22.01.2013, Poznań IX Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Nowe prawo ochrony środowiska&rd(...)
»