Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przesadzania dużych drzew(...)

Duże drzewa można przesadzać różnymi metodami. Do najpopularniejszych z nich należy zaliczyć przesadzanie ręczne, maszynowe oraz transplantację. Podejmując decyzję o takim zabiegu, trzeba przede wszystkim wiedzieć, które drzewa się do tego nadają. Nie każde drzewo można przesadzać. Dodatkową sporną kwestią pozostaje to, czy warto podejmować tego rodzaju zabiegi. To, czy dane rośliny powinny być przesadzane pozostaje w gestii urzędników gminnych. To oni de(...)
»

Branżowe ABC(...)

Ustalanie cen za ścieki dowożone Kto jest uprawniony do ustalenia ceny za tzw. ścieki dowożone, do zlewni nieczystości płynnych, usytuowanej przy oczyszczalni ścieków? Usługa polegająca na odbiorze ścieków przez punkt zlewny przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z pojazdów asenizacyjnych przedsiębiorcy (przewoźnika), w celu ich oczyszczenia, nie stanowi zadania własnego gminy. Usługa realizowana jest na podstawie umowy pomiędzy d(...)
»