Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Osady na kompost(...)

Robert Lubecki Jeszcze do niedawna w Koszalinie nie bardzo wiedziano, co zrobić z ponad 10 tysiącami ton osadów ściekowych, które gromadziły się co roku w miejskiej oczyszczalni ścieków w Jamnie. Od kilku miesięcy osady trafiające do Zakładu Odzysku Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie są przerabiane na pełnowartościowy kompost. Pierwsze tysiąc ton kompostu znalazło już nabywców. (...)
»

Jakie usługi w zamian za (...)

Ustawodawca nakazuje radzie gminy określić w drodze uchwały szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Uchwała ta określa zatem, w pewnym uproszczeniu, zakres „usługi”, jaką otrzymuje w zamian właściciel nieruchomości. Opłata za gospodarowanie odpadami ko(...)
»