Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Energia elektryczna ze źr(...)

Dużo mówi się i pisze o potencjale energii odnawialnych w Polsce, jednak zgodnie z szacunkami, w niektórych regionach Polski potencjał energii odpadowej jest co najmniej porównywalny. W jednym i drugim przypadku jako metodę utylizacji ciepła o niskich i średnich parametrach oraz konwersji tego ciepła na prąd elektryczny można stosować tzw. układy ORC.   Prototypowa instalacja z czynnikiem R227ea Od wielu la(...)
»

Opłaty za przyłączenie p(...)

W sierpniu 2017 r. Prokuratura Krajowa opublikowała komunikat prasowy na temat braku prawnych możliwości pobierania przez gminy od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.  W ocenie Prokuratury Krajowej, nakładanie na osoby ubiegające się o podłączenie do sieci tego obowiązku nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście(...)
»