Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Koszty gospodarowania odp(...)

Jednym z głównych problemów podejmowanych w opracowywanych i uchwalanych gminnych planach gospodarki odpadami jest gospodarowanie odpadami biodegradowalnymi. Zasadnicze cele działań na polu gospodarowania tego rodzaju odpadami wyznacza dyrektywa Rady 1999/31/WE o składowiskach odpadów. Dyrektywa ta wymaga przyjęcia krajowej strategii zmierzającej do ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania. Wymagania te powinny mieć wpływ na podejmowanie decyzji(...)
»

Informator z kraju (...)

Studenci budują samochód Studenci Politechniki Łódzkiej budują samochód napędzany energią słoneczną, który w październiku 2015 r. wystartuje w międzynarodowym wyścigu World Solar Challenge. Koncepcja zakłada, że samochód będzie zdolny do swobodnego przemieszczania się w ruchu miejskim i zdoła przewieźć dwóch pasażerów wraz z niewielkim bagażem. Wymiary pojazdu będą porównywalne do auta z segmentu C. Obecnie prowadzone są badania, których celem jest zaprojektowanie i(...)
»