Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konieczna jest dalsza lib(...)

Z Piotrem Krzeczkowskim, prezesem Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska, rozmawia Urszula Wojciechowska Kiedy powstał Związek i z czyjej inicjatywy? Pomysł utworzenia organizacji pracodawców z dziedziny energetyki odnawialnej ma już cztery lata. Istniejące stowarzyszenia i towarzystwa nie posiadają (z mocy ustawodawstwa) takich uprawnień jak organizacje pracodawców. Po wielu konsultacjach z prawnikami i doradcami Pols(...)
»

Wyniki kontroli składowis(...)

Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) systematycznie kontroluje składowiska odpadów, każdego roku ujmując te obiekty w kontrolach planowych. Celem takich działań w ubiegłych latach było dokonanie oceny przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez zarządzających tego typu obiektami oraz stopnia dostosowania składowisk do wymagań ochrony środowiska.   Inspekcja została zobligowana do tych działań m.in. przez Krajowy Plan Gospodarki Odpa(...)
»