Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jaki pan – taki kra(...)

Do Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz do internetowej witryny wrzesińskiego forum wodociągowego nadesłano w ostatnim czasie szereg pytań o to, jak interpretować zapisy w odniesieniu do konkretnych sytuacji. Zainspirowany zarówno pytaniami, jak i odpowiedziami, chcę zwrócić uwagę na brak precyzji w zapisach dotyczących regulacyjnej funkcji gminy. Prawomocne choć nieuchwalone Zgodnie z nowymi przepisami taryfę określa przedsiębiorstwo na rok, kierując si(...)
»

Świat odpadów(...)

Najlepsi i najgorsi recyklerzy Wielkiej Brytanii Firma Business Waste ogłosiła, że najlepszymi recyklerami w Wielkiej Brytanii są rolnicy. Potwierdziły to badania, polegające na analizie generowanych przez poszczególne grupy zawodowe ilości odpadów nadających się do recyklingu w stosunku do odpadów trafiających na składowiska lub do spalarni. Okazało się, że gospodarstwa i fabryki, których zyski zależą od ponownego wykorzystania oraz recyklingu określonych materiałó(...)
»