Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podatek czy ekonomia(...)

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące gospodarki odpadami często były i są inkorporowane do polskiej praktyki gospodarczej z naruszeniem ekonomiczności, zasad zrównoważonego rozwoju, wzrostu gospodarczego i wyrównania zaległości w tym zakresie. Obecnej najtańszym sposobem pozbycia się odpadów jest składowanie. Nowo wybudowane składowiska lub ich dostosowanie do przepisów Unii kosztowały polską gospodarkę miliony. Podwyższone opłaty za składowanie odpadów i wprowadzona dodatkowo op(...)
»

Rewizja dyrektywy(...)

W połowie marca podczas pierwszego czytania Parlament Europejski przyjął stosunkiem głosów – 651 za, 19 przeciw i 16 wstrzymujących się projekt dyrektywy w sprawie odpadów. Konsumpcyjny styl życia sprawia, że odpadów z roku na rok jest coraz więcej. Dlatego w projekcie nowej dyrektywy pojawiło się jedno z założeń, w myśl którego do 2012 r. systematycznie wzrastający przyrost odpadów powinien zostać zahamowany. Punktem odniesienia będzie całkowita roczna produkcja odpadów w (...)
»