Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polska rezerwa emisji CO2(...)

Protokół z Kioto zobowiązuje Polskę do redukcji emisji gazów cieplarnianych (z ang. Greenhouse Gases – GHG) o 6% w 2012 r. w stosunku do 1988 r. Oznacza to, że limit emisji na 2012 r. wynosi 531,3 mln t CO2e. Sposób rozliczeń W celu łatwiejszego rozliczenia zobowiązań określonych w Protokole, każdy z krajów rozwiniętych, (...)
»

Branżowe ABC(...)

Przedawnienie należności   Jaki jest okres przedawnienia należności z tytułu dostarczania wody: trzy lata jako należności okresowe czy dwa lata jako termin wynikający z przepisów kodeksu cywilnego dotyczący sprzedaży? Zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia roszczeń, wynikającym z treści art. 118 kodeksu cywilnego, świadczenia okresowe ulegają przedawnieniu po upływie(...)
»