Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

W oderwaniu od rzeczywist(...)

Do podstawowych reguł polskiego systemu ochrony środowiska należy wynikająca z art. 7 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – P.o.ś. (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) zasada „zanieczyszczający płaci”. Obliguje ona podmioty korzystające ze środowiska do poniesienia kosztów powodowanych przez nie zanieczyszczeń. Jednym z instrumentów prawnych, mających służyć realizacji tego celu, są kary pieniężne wymierz(...)
»

Informatyczne narzędzia w(...)

Od redaktora Rozwój informatyki przejawia się między innymi w wytwarzaniu coraz to doskonalszych narzędzi, pozwalających w sposób najbardziej efektywny na wykorzystanie możliwości sprzętu komputerowego. Niespotykane tempo tego rozwoju powoduje, iż producenci prześcigają się we wprowadzaniu na rynek różnych nowości programowych. Współbieżność tych procesów gwarantuje najwyższą skuteczność takich działań. Pod pojęciem narzędzi informatycznych (ang.: tools) rozumie się najczęściej pro(...)
»