Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Pracujmy razem, aby świat(...)

Henryk Klimaszewski jest prezesem Zarządu Spółki ASMABEL w Warszawie, pełni nadzór właścicielski w imieniu SITA Polska nad 24 spółkami Grupy SITA w Polsce. Ponadto od 1997 r. jest wiceprzewodniczącym Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, a ostatnio także założycielem i wiceprzewodniczącym Polskiej Izby Gospodarowania Odpadami (PIGO). Henryk Klima(...)
»

Lekcja dialogu(...)

Prowadzenie dialogu z interesariuszami jest jednym z ważniejszych wyzwań, które stoją przed firmami, działającymi w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jak rozmawiać z klientami oraz pracownikami firmy? Jak komunikować społeczeństwu kwestie związane z ochroną środowiska? – Dialog z kluczowymi interesariuszami jest nie tylko sposobem na to, by rozwiązywać jakieś doraźne problemy, ale także by wymieniać się poglądami w celu budowania wa(...)
»