Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Koncepcja na jeden akt(...)

Już w grudniu zeszłego roku minister środowiska Czesław Śleziak (wówczas jeszcze jako podsekretarz stanu) informował w Sejmie, że zostały zapoczątkowane prace nad jedną ustawą odpadową, która zbierałaby wszystkie przepisy z tego obszaru. Obecnie Ministerstwo Środowiska ogłosiło wynik przetargu, w którym przedmiotem zamówienia było „Opracowanie koncepcji ustawy o odpadach, obejmującej całą problematykę gospodarki odpadami”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wielkopol(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Żytkiejmy z oczyszczalnią Powstanie nowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Żytkiejmy w gminie Dubeninki (woj. warmińsko-mazurskie). W przetargu zwyciężyło, z częściową ofertą, przedsiębiorstwo Press z Suwałk, z ceną 906 tys. zł (netto). Zamówienie obejmuję budowę kompletnej oczyszczalni ścieków typu SBR o przepustowości 45 m3/d oraz budowę nowego kanału ściekowego i przyłącza wodociągowego. Termin zakończenia prac przewiduje się na połowę sierpnia br. Stalowe(...)
»