Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Paliwo alternatywne z odp(...)

Paliwo alternatywne z uwagi na swoje wysokie ciepło spalania może być wykorzystywane jako zamiennik dla typowych surowców cieplnych, takich jak węgiel kamienny, drewno, ropa naftowa, gaz ziemny. Paliwo alternatywne stanowi mniejsze zagrożenie dla środowiska niż korzystanie z konwencjonalnych źródeł energii, a jednocześnie posiada porównywalną kaloryczność, co uzasadnia jego stosowanie ze względów ekonomicznych i ekologicznych.  (...)
»

„Nad wodą wielką i czystą(...)

Coraz ostrzejsze wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia powodują konieczność zwiększania skuteczności jej oczyszczania. Efektywnym sposobem uzdatniania wody jest koagulacja, polegająca na łączeniu cząsteczek koloidalnych w większe aglomeraty. Proces ten był tematem seminarium: „Czysta woda dla Polski – zastosowanie koagulantów w nowoczesnych technologiach uzdatniania wody pitnej i przemysłowej”, które odbyło się w Darłówku (...)
»