Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

WodNiKowa segregacja(...)

Wśród laureatów Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu znajdują się tacy, którzy w kolejnych edycjach zdobywali liczne tytuły i statuetki. Należy do nich zeszłoroczny lider – spółka Usługi Komunalne WodNiK, która od 2001 r. organizuje na terenie Trzebnicy selektywną zbiórkę odpadów. Działając w myśl zasady „najlepsze efekty daje segregacja u źródła”, spółka zakupiła ok. 4 tys. (...)
»

Koncepcja rozwoju geoterm(...)

Warunki budowy ciepłowni geotermalnej w każdym z miast z dostępem do zasobów geotermalnych zostaną określone na ostatnim etapie „Koncepcji”, czyli w Krajowym Programie Rozwoju Geotermii w Miastach. Adresatem „Koncepcji” jest ponad sto polskich miast, uprzywilejowanych dostępem do zasobów geotermalnych. Geneza Na I Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym (OKG) w 2007 r. dyskutowano m.in. o niewykorzystanych zasobach energii geotermal(...)
»