Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Znikające euro - czyli ja(...)

Gorące przygotowania do członkostwa w Unii trwają. Polacy liczą, kiedy i ile euro zasili naszą wygłodniałą gospodarkę. Potrzeby są wielkie - podobnie jak oczekiwania. Tym bardziej zasmuca i niepokoi opublikowany raport NIK dotyczący wykorzystania pomocy finansowej z programu ISPA. W jego ramach UE przeznaczyła na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska w Polsce 156-192,4 mln euro rocznie, w okresie 2000-2006 r. Przedmiotem kontroli było przygotowanie jednost(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Jeden kontrakt – pięć zadań Ponad 8,4 mln zł (brutto) będzie kosztowała realizacja inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gm. Piaski (woj. lubelskie). Do 3 września br. w miejscowości Piaski zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków komunalnych. Zadanie obejmuje instalację sita gęstego typu SK2 w istniejącym piaskowniku pionowym, dzięki czemu skratki nie będą przedostawać się do bloku technologicznego oczyszczalni. Powstanie ró(...)
»