Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Aby skutecznie zarządzać miejską kanalizacją deszczową, trzeba mieć środki na ich utrzymanie, odnowę i modernizację. Zgodnie z obowiązującym prawem kanalizacja deszczowa jest elementem drogi. Stąd inwestycje jej dotyczące są częścią inwestycji związanych z budową, utrzymaniem i modernizacją drogi. Środki na jej eksploatację zwykle rezerwowano w budżecie zarządów dróg, gminnych, powiatowych wojewódzkich lub krajowych. Kanalizacja ta może także służyć tym, którzy o(...)
»

Wspólne zamówienia public(...)

Zalety wspólnych zamówień publicznych, w tym relatywnie niewielkie sformalizowanie zasad tworzenia grupy zakupowej wśród podmiotów publicznych oraz oczywiste korzyści wynikające z obniżania ceny, stanowią potencjał do dalszego rozwoju i upowszechniania tej metody postępowania. Uregulowana w art. 16 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) instytucja tzw. zakupów grupowych w zamówieniach publicznych doczekała się spor(...)
»