Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Koszty robót wod-kan z uż(...)

Kosztorysowanie robót budowlanych w Polsce jako kompleksowa dziedzina nauki, wiedzy i umiejętności nie jest obecnie regulowane żadnymi przepisami. W 2001 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o cenach, która wprowadziła poważne zmiany w obszarze kosztorysowania. Liberalizując przepisy dotyczące kalkulacji cen umownych nowelizacja, zdezaktualizowała Rozporządzenie MRRiB z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. (...)
»

Proces inwestycyjny a och(...)

Ustawa z 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 113, poz. 954) wprowadziła szereg zmian w regulacji prawnej ocen środowiskowych. Dotyczą one postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (o.o.ś.) zarówno planów i programów, jak i planowanych przedsięwzięć oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Istotnym elementem tych zmian jest także regulacja prawna związana z oceną oddziaływania na (...)
»