Dobre wzorce w aluminium

wydany w Recykling – 2015-10
  DRUKUJ

Dobre wzorce w aluminium

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Jeszcze 20 lat temu poziom odzysku aluminiowych puszek w Polsce wynosił zaledwie 2%, wciągu 10 lat uzyskano 50%, a w 2013 r. osiągnięto 79%. Wskaźniki te plasują Polskę w pierwszej dziesiątce unijnych krajów – komentuje sytuację na rynku recyklingu aluminium Jacek Wodzisławski, prezes Fundacji Recal.

Takimi rezultatami możemy się pochwalić dzięki prowadzonej od lat edukacji ekologicznej oraz nowelizacji przepisów okołoodpadowych, promujących selektywną zbiórkę odpadów, w tym metali. System dodatkowo wspomaga blisko 30 instalacji sortowania odpadów zaopatrzonych w sortery wiroprądowe, wydzielające od 10 do 15% metali nieżelaznych. – Koszt takiego sortera zwraca się w ciągu roku, gdyż – jak zaznacza J. Wodzisławski – za 1 tonę aluminium uzyskuje się ok. 4 tys. zł.

Optymistyczne trendy z odzysku i recyklingu puszek aluminiowych nie przekładają się na cały system selektywnej zbiórki w Polsce. Jak wskazuje ekspert Tomasz Styś, zgodnie z danymi GUS-u, obecny poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wynosi 17,6%. Oznacza to, że w ciągu pięciu lat musi on wzrosnąć o ponad 30 punktów procentowych, czyli o 300%, by uzyskać wymagane 50% w 2020 r.!

Co ciekawe, pierwsza analiza standardów gromadzenia odpadów opakowaniowych we wszytskich gminach dowiodła, że na mapie Polski znajdują się takie gminy, które nie zbierają selektywnie niektórych frakcji surowcowych. – 28 gmin nie prowadziło selektywnego zbierania papieru, 4 gminy nie zbierały szkła, 5 gmin nie prowadziło selektywnego zbierania tworzyw sztucznych, 382 gmin nie gromadziły selektywnie opakowań wielomateriałowych, a 231 gmin nie zajmowało się selektywną zbiórką metali – wymieniał T. Styś. Kolorystyka pojemników i worków do gromadzenia odpadów również była dowolna, gdyż do metalu stosowano kolory żółty i niebieski, a także czerwony. Za to papier i tworzywa sztuczne były zbierane zarówno w żółtych, jak i niebieskich pojemnikach.

Biorąc pod uwagą dobre wyniki uzyskiwane w zbieraniu i odzysku aluminiowych puszek, warto wykorzystać te wzorce w całym systemie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, by uzyskać synergię efektów ekonomicznych i ekologicznych.

Na skuteczność recyklingu wskazuje Krzysztof Baczyński, prezes Związków Pracodawców Przemysłu Opakowań i produktów w opakowaniach Eko-Pak: – Zagospodarowania odpadów zmieszanych pochłania 80% kosztów, a selektywna zbiórka zaledwie 20%. Dlatego należy skupić się na segregacji śmieci i odejść od „zmory” zbierania odpadów z podziałem na „suche” oraz „mokre”.

Oprócz omawianych kwestii, podczas konferencji „20 lat recyklingu aluminiowych puszek po napojach w Polsce”, która odbyła się 23 września 2015 r. w Warszawie, prelegenci poruszyli m.in. tematy związane z edukacją ekologiczną, a także gospodarką o obiegu zamkniętym, jej następstwach oraz o kluczowych kwestiach, które należy zawrzeć w przygotowywanych przez Komisję Europejską przepisach.

kb

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus