Wszystkie artykuły w kategorii: "Paradoksy recyklingu"

Polecane artykuły:

Funkcjonowanie instalacji(...)

Warunkiem koniecznym i wystarczającym do objęcia elektrowni wiatrowej wsparciem w formie świadectw pochodzenia jest wytworzenie przez nią energii elektrycznej przed 1 stycznia 2016 r. Sama ustawa o odnawialnych źródłach energii (u.o.z.e.) nie przewiduje żadnych dodatkowych warunków, takich jak formalne zakończenie inwestycji przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej czy też potwierdzenie wyprodukowania energii e(...)
»

„Rewolucji” śmieciowej ci(...)

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), ledwie przyjęta przez ustawodawcę i podpisana przez prezydenta RP, zaraz po wejściu w życie spowodowała szereg perturbacji i problemów interpretacyjnych. Na początek dotyczą one uchwał rad gmin (stanowiących prawo miejscowe z obowiązującym dla tego prawa sposobem postępowania) w sprawie „opłaty śmieciowej”. Samorządy muszą mieć czas na analizę zmian i dopasowanie s(...)
»