Wszystkie artykuły w kategorii: "Paradoksy recyklingu"

Polecane artykuły:

Kraków przygotowany na sm(...)

Nacisk władz miasta na wzrost świadomości wśród mieszkańców, regulacje prawne, wsparcie finansowe, a także liczne kampanie edukacyjne to główne działania realizowane w Krakowie w celu poprawy jakości powierza. Źródłem informacji o jakości powietrza na terenie Krakowa są dane z monitoringu jakości powietrza prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Informacje o stanie powietrza znajdują się na stronach internetowych Wojewódzkiego Inspek(...)
»

Recykling, zagospodarowan(...)

Czyste powietrze, woda i gleba są niezbędne do życia, dlatego ochrona środowiska jest naturalnym zadaniem każdego pokolenia, niezależnie od szerokości geograficznej i epoki historycznej. Trwająca obecnie era intensywnego rozwoju przemysłowego uwidoczniła problem odpadów, nierozłącznie związanych z procesami produkcyjnymi oraz rosnącym poziomem życia społeczeństw. Jaskrawość problemu(...)
»