Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Wymogi oznakowania energe(...)

Komisja Europejska 6 września 2013 r. zakończyła wieloletnie prace nad wymaganiami etykietowania energetycznego i regułami ekoprojektu dla urządzeń grzewczych c.o. Prace te dotyczyły m.in. kotłów i urządzeń grzewczych zasilanych gazem, olejem i energią elektryczną oraz podgrzewaczy i zasobników wody użytkowej. Jest to najważniejsza pod względem możliwości oszczędzania energii grupa urządzeń energetycznych. Przepisy wejdą w życie 24 września 2013 r. Równolegle przez(...)
»

Nowe zadanie planistyczne(...)

Prognoza skutków finansowych Nowoczesne opracowania planistyczne powinny nie tylko zapewniać porządek przestrzenny, ale także uwzględniać prawo własności i następstwa ekonomiczne, czyli skutki finansowe. Powinny przy tym być na tyle szczegółowe, na ile wymaga tego sytuacja oraz obejmować taki obszar, jaki jest niezbędny do realizacji zadań własnych i ponadlokalnych. Ponadto opracowania te winny być realne, tzn. zapewniać realizację własnych ustaleń w przewidywanym okresie. (...)
»