Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Chcemy się bawić!(...)

Dla naszej przyszłości bezsprzecznie najważniejsze są dzieci. Dbałość o właściwe warunki ich rozwoju należy do podstawowych obowiązków społeczeństwa. Stąd konieczność stworzenia atrakcyjnych i łatwo dostępnych terenów, które zachęciłyby je do przebywania na wolnym powietrzu. Nie wolno jednak zapominać o dorosłych, którzy również potrzebują rekreacji. Punkt widzenia Czym jest, a czym powinien być plac zabaw dla dzieci? Dla najmłodszych to przestrzeń, na której można się (...)
»

Susza i niedobory wody(...)

Powstały już pierwsze w historii Unii Europejskiej plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Kolej na plany zapobiegania skutkom suszy, która to w Europie stała się jednym z przejawów zmian klimatu. Tego typu zadanie na najbliższe lata wyznaczył sobie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW), który wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowym Instytutem Geologicznym chce takie dokumenty przeznaczone dla dorzeczy opracować. W(...)
»