Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Systemy rurowe z tworzyw (...)

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie materiałów z tworzyw sztucznych w szeregach zastosowań związanych z budową infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz indywidualnych, np. przemysłowych. Prawidłowe użycie tworzyw sztucznych sprzyja uzyskiwaniu niezawodnych układów dystrybucji wody, jak również ogranicza wpływ zanieczyszczeń komunalnych i deszczowych na środowisko zewnętrzne. Tworzywa sztuczne zapewniają znacznie niższą awaryjnoś(...)
»

Narzędzia motywacyjne dla(...)

Wprowadzanie w polskich miastach opłat za wody opadowe i roztopowe ma zmotywować odbiorców usług do racjonalnego gospodarowania nimi i ograniczania ładunków zanieczyszczeń w nich zawartych, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia zmian środowiskowych. Opłaty te mają także aspekt inżynierski, gdyż pozwalają na pokrycie części kosztów eksploatacyjnych związanych z odwodnieniem terenu i na zwiększenie przepustowości i rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej oraz u(...)
»