Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stworzyć wspólną przestrz(...)

Rada Ministrów przyjęła 26 czerwca br. "Tezy i Założenia" do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033 (KPZK). Tym samym zakończył się pierwszy etap prac nad dokumentem, który ma zintegrować w Polsce planowanie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Czy zaproponowane w nim wytyczne idą we właściwym kierunku? dr hab. Janusz Mikuła, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Oceniam ten dokument jako dobry i spełniający swoje założenia(...)
»

Mnogość działań- jeden ce(...)

Coraz więcej samorządów podejmuje inicjatywy mające na celu likwidację niskiej emisji – i to nie tylko dlatego, iż ciąży na nich ustawowy obowiązek ochrony powietrza, ale również ze względu na to, że znają wartość czystego powietrza na swoim terenie. – Co roku w sezonie grzewczym jest kilkanaście dni, w których stacje monitoringu jakości powietrza rejestrują przekroczenia norm w zakresie emisji pyłów, sięgające kilkudziesięciu procent. Wprawdzie(...)
»