Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Decyzje o środowiskowych (...)

Podjęcie polemiki ze stanowiskiem prezentowanym przez Marię Ebelt („Opinia i uzgodnienie” – „Przegląd Komunalny” 1/2006), dotyczącym kwestii uzgodnień dokonywanych w trakcie procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest istotne, ponieważ jest to odpowiedź na pytanie zadane przez naczelnika wydziału jednego ze starostw, a więc pracownika organu, do którego kompetencji należy dokonywanie uzgodnień tych decyzji. W odpowiedzi tej wyr(...)
»

Pojemniki na odpady komun(...)

DVL Polska ul. Chopina 2 72-100 Goleniów tel. 91/461-63-94 biuro@dvlpolska.pl www.dvlpolska.pl By ograniczyć ilość odpadów deponowanych na składowisku, niezbędne jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a co za tym idzie – stworzenie tzw. społeczeństwa recyklingu poprzez kształtowanie świadomości społeczności lokalnych. Selektywna zbiórka odpadów rozpoczyna się już w naszym domu, z każdym wyrzuconym przedmi(...)
»