Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opakowanie opakowaniu nie(...)

Nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, a także regulacje prawne w aspekcie obowiązków przedsiębiorców były głównym tematem spotkania szkoleniowego „Opakowania a Środowisko”, organizowanego przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań. Wszyscy przedsiębiorcy, objęci przepisami ustawy, zobowiązani są do osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu o(...)
»

Zbiórka odpadów elektrycz(...)

Na świecie powstaje średnio rocznie ok. 20 mld ton odpadów przemysłowych oraz ok. 1,5 mld ton odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Do końca 2008 r. w Polsce wytworzono ok. 130 mln Mg odpadów. Unieszkodliwieniu lub recyklingowi poddano 95-100 mln Mg (73-76,6%), z czego na składowiska trafiło przeszło 20 mln Mg (ok. 20%). Przeciętny Polak wytwarza 300-500 kg odpadów rocznie z ogółu generowanych 10-11 mln, z czego 95%(...)
»