Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielone publikacje(...)

Wydawnictwo „Zielone Brygady” – Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa – wydało dwa zestawy scenariuszy do zajęć dydaktycznych dotyczących problematyki odpadów komunalnych. Jeden dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien?”, a drugi dla przedszkoli „Co przedszkolak ze śmieciami robić pow(...)
»

Projektowane zmiany przep(...)

Porządkowanie systemu przepisów związanych z postępowaniem z odpadami obejmuje projekty kilku nowych aktów prawnych bądź też nowelizacje obowiązujących, w tym nową ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. W tej chwili prace nad tymi zmianami znajdują się w fazie przygotowywania oficjalnego projektu nowego aktu przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL). Ostatni projekt założeń został przyjęty przez Radę Ministrów 16 grudnia 2010 r. i skierowany do RCL(...)
»