Wszystkie artykuły w kategorii: "Rec(k)reacja"

Polecane artykuły:

Rośliny na elewacjach bud(...)

Adam Zawadzki, Bożena Kaźmierczak Poszukując kompromisu w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, pomiędzy zwartą zabudową a terenami zieleni, w miastach należy rozpowszechnić znany już pomysł wprowadzenia roślin na elewacje budynków. Przy czym warto zaznaczyć, iż nie wymaga on wysokich nakładów finansowych i wzmacniania konstrukcji nośnej budynku. Należy jedynie liczyć się z niewielk(...)
»

Od redaktora(...)

Zapewnienie ciągłości dostaw wody do spożycia stanowi podstawę działania każdego przedsiębiorstwa wodociągowego. Pozytywnym trendem w zwiększaniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody dostarczanej konsumentom są niewątpliwie wprowadzane przez polskie przedsiębiorstwa (pomimo braku odgórnych wytycznych) plany bezpieczeństwa wody – PBW. Jedną z pierwszych polskich firm wod-kan, która rozpoczęła pracę nad opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o PBW, jest spółka Wodoci(...)
»