Wszystkie artykuły w kategorii: "Rec(k)reacja"

Polecane artykuły:

Nowoczesne rozwiązania dl(...)

Przedstawione w pierwszej części artykułu komputery przenośne są typowymi produktami, które realizują coraz powszechniejszą ideę komunikacji bezprzewodowej. Szeroki wybór technologii, protokołów, kart rozszerzeń sprawia, że realna staje się możliwość pracy w terenie w ciągłej komunikacji z centralą firmy. Te same założenia przyświecają projektantom przy tworzeniu urządzeń peryferyjnych. Stąd coraz częściej rezygnuje się z używania kabli na rzecz komunikacji przez podczerwień lub Bluetooth. W(...)
»

Za ograniczenia rozwoju O(...)

Wszystko wskazuje na to, że Polska nie zrealizuje swojego celu, jakim jest 15% udziału OZE w całkowitym zużyciu energii brutto w 2020 r. Z dostępnych wyliczeń wynika, że braki te będą dość istotne, co wiązać się będzie z koniecznością zakupienia brakującej energii w drodze transferu statystycznego. Koszt takiego rozwiązania jest znaczący i będziemy musieli ponieść go wszyscy, ponieważ wzrost cen energii będzie w tej sytuacji nie do uniknięcia. Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE w sprawi(...)
»