Wszystkie artykuły w kategorii: "Paradoksy recyklingu"

Polecane artykuły:

Kontenery podziemne. Rapo(...)

Zastępują przepełnione kubły, niwelują przykre zapachy i pozwalają oszczędzić sporo miejsca w przestrzeni miejskiej. Kontenery podziemne to zaawansowany produkt, na który decyduje się coraz więcej samorządów. System kontenerów podziemnych składa się z trzech głównych elementów: pojemnika, czyli naziemnego pillara i podziemnego zbiornika, betonowego silosu oraz systemu bezpieczeństwa, zabezpieczającego miejsce po kontenerze podczas jego opróżniania bądź serwisowania.(...)
»

Racjonalna gospodarka odc(...)

Jednym z problemów technologicznych występujących na składowiskach odpadów są odcieki. Hogland i in.1 definiują odcieki jako wody pochodzące z opadów atmosferycznych, z odpadów oraz z reakcji zachodzących w złożu odpadów, które – infiltrując poprzez złoże odpadów – wymywają rozpuszczalne związki organiczne i mineralne zawarte w składowanych odpadach. Zgodnie z przepisami, odcieki powinny zostać ujęte i po(...)
»