Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Szansa dla ambitnych(...)

Każdy samorząd powinien stawiać sobie za cel dobrobyt i bezpieczeństwo mieszkańców, wzrost gospodarczy oraz czyste środowisko przyrodnicze. Niestety, niewielu gminnych włodarzy docenia tu rolę planowania energetycznego. Wiadomo, że prąd, ciepło i gaz trzeba dostarczyć, ale żeby od razu widzieć w tym szansę na rozwój i dobrobyt? Według badania „Gminny Monitor Odnawialnych Źródeł Energii” przeprowadzonego w 2012 r. przez Instytut Agroenergetyki, zaledwie 15% gmin posi(...)
»