Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Nowości(...)

  Lekkie przycinanie Firma STIHL zaprezentowała dwa nowe modele pilarek – MS 150 C-E oraz MS 150 TC-E. Są to najlżejsze pilarki spalinowe, jakie przedsiębiorstwo kiedykolwiek posiadało w swojej ofercie. Pierwszy model, ważący tylko 2,8 kg, może z łatwością zastąpić piłę ręczną w pracach ogrodowych. Przyda się do przycinania krzewów i drzew o mniejszej średnicy, prac w drewnie oraz przygotowania drewna opałowego. Natomiast drugi został stworz(...)
»

Zieleń w mieście: identyf(...)

Zieleń to pojęcie bardzo obszerne znaczeniowo. Może być zatem interpretowane na różne sposoby. Celem tego artykułu jest próba udowodnienia tezy, że istotnym problemem zarządzania, a zwłaszcza planowania rozwoju zieleni jest to, że występuje zasadnicza rozbieżność między zasobem zieleni identyfikowanej, zieleni stanowiącej przedmiot aktywnego planowania oraz zieleni pozostającej w zarządzie miasta, na której jakość i funkcje miasto ma rzeczywisty wpływ. Wa(...)
»