Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Paliwa alternatywne jako (...)

Do preparacji paliw alternatywnych nie mogą być wykorzystywane ani odpady niebezpieczne, wyszczególnione w katalogu odpadów (DzU z 2001 r. nr 112, poz. 1206), ani paliwa kopalne. Propozycja zakazu stosowania paliw kopalnych jako komponentów przy produkcji paliw alternatywnych ma na celu uniemożliwienie stosowania procederu „rozcieńczania zanieczyszczeń” metodą mieszania odpadów np. z węglem. Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest pełna „(...)
»

Wsi radosna, wsi wesoła(...)

Zenon Świgoń Niestety, nadal ponad 1 milion metrów sześciennych ścieków z terenów wiejskich codziennie nie jest oczyszczany i trafia do naszych żołądków, jako ziemniaczki, marcheweczka, wieprzowinka, mleczko i ryby. Smacznego! Za ok. 23 lata możemy osiągnąć przyzwoite nasycenie kraju kolektorami kanalizacyjnymi. Pożądany rezultat da 40 lat inwestowania w oczyszczalnie. Producenci oczyszczalni przydomowych mają zapewnioną pracę na około 56 lat. Cieszmy się! (...)
»