Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Koniec problemów z opakow(...)

Wywiad ze Zbigniewem Naklickim – prezesem I Polskiej Organizacji Odzysku STOLICA SA Proszę przybliżyć historię i początek powstania organizacji. Organizacja została powołana przez instytucje i osoby z udokumentowanym dorobkiem i doświadczeniem w zakresie zarządzania gospodarką komunalną i systemami gospodarki odpadowej. System naszej organizacji opiera się na doświadczeniach z okresu tworzenia się w Polsce p(...)
»

Źródła mikroorganizmów ch(...)

Składowiska odpadów komunalnych stanowią poważne zagrożenie dla jakości środowiska. Lokowanie bowiem odpadów na powierzchni terenu powoduje m.in., iż infiltrujące wody opadowe ługują z nich związki chemiczne i mikroorganizmy, zanieczyszczając glebę i wody podziemne. A zatem warto wiedzieć, jaki jest wpływ tego typu składowisk na zmiany stanu wskaźników sanitarnych gleby, informujących o możliwości wystąpienia w niej ryzyka związanego z obecnością drobnoustrojów (...)
»