Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kompozycje roślin przy pl(...)

Zieleń zawsze powinna towarzyszyć placom zabaw, ale ze względu na komfort zabawy i bezpieczeństwo dzieci trzeba starannie wybierać gatunki przeznaczone do posadzenia. Dobrze zaprojektowane i urządzone place zabaw ułatwiają opiekę nad dziećmi. Nie wystarczy wyposażyć przeznaczone dla nich miejsca we wspaniałe urządzenia do zabawy. Wprawdzie dzieci, przejęte swymi atrakcyjnymi zajęciami, pozornie nie zwracają uwagi na to, co dzieje się dookoła nich, ale jeśli pozwolim(...)
»

„re.architektura 2010”(...)

Wystawę pod takim tytułem zorganizowała w dniach od 23 września do 10 października br. poznańska Fundacja SPOT. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację ubiegłorocznego projektu re.produkt 2009. Kuratorką wystawy „re.architektura 2010” była Lidia Klein z Uniwersytetu Warszawskiego. Przedrostek „re” w tytule wystawy kojarzy się zarówno z recyklingiem oraz świadomym ekologicznie projektowaniem, jak i ponownym wykonaniem jakiejś czynności. Wystawa miała(...)
»