Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Azbest a regulacje prawne(...)

W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła dyrektywa 2003/18/WE z 27 marca 2003 r., będąca zmodyfikowaną wersją wcześniejszej dyrektywy 91/382/EWG z 25 czerwca 1991 r., ale całkowity zakaz stosowania azbestu na terytorium Polski wprowadzono dopiero w styczniu 2005 r. Od 1997 r. polskie prawo zakazało produkcji, sprzedaży i stosowania wyrobów azbestowych. W latach 2000-2001 opracowan(...)
»

Utylizacja odpadów na maz(...)

Inwestycja powstaje dzięki inicjatywie samorządowców z dwunastu gmin północnej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, którzy w 2004 r. powołali do życia Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku. Zachować piękno Budowa zakładu w Spytkowie jest najważniejszym elementem projektu „Regionalny system gospodarski odp(...)
»