Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oazy na betonowych pustyn(...)

W dzisiejszych czasach, kiedy część miast przeobraziła się w rozległe, zaludnione i ściśle zabudowane aglomeracje, coraz większą rolę odgrywa w nich zieleń. Jej znaczenie w świecie betonu, szkła i metalu jest nie do przecenienia. Dlatego cieszy fakt, że coraz częściej stanowi ona istotny czynnik w projektowaniu przestrzeni publicznej. Środowisko wielkomiejskie uznawane jest za uciążliwe, stąd kształtowanie terenów zieleni powinno odbywać się w kilku obszarach(...)
»

Zamiast podsumowania(...)

Pełen wyzwań 2014 r. za nami. Jaki był to okres z perspektyw sektora biopaliw? Można by rzec, że (jak zwykle) trudny. Nastąpiło wiele istotnych legislacyjnych zmian determinujących funkcjonowanie branży, a na szczególne uznanie zasługuje finalizacja procesu implementacji unijnych dyrektyw RED (w sprawie promowania stosowania energii odnawialnej) i FQD (w sprawie jakości paliw). Co prawda nie obyło się bez opóźnień, niemniej ten etap mamy wreszcie za sobą. Nowelizacją ustawy o biokomponentach (...)
»