Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Ustawa antysmogowa” już (...)

12 listopada 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.), w ramach której znalazły się przepisy nazywane w mediach „antysmogowymi”. Nowelizacja dokonana została Ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (DzU z 2015 r. poz. 1593), w której zmienionych zostało kilka przepisów ustawy P.o.ś. Określenie „przepisy antysmogowe” odnosi się do zmiany art. 96 ustawy P.o.ś., poza nim zmienionych zostało kilka przepis(...)
»

Dofinansowanie stacji rec(...)

Noe Junior Stacja Demontażu C-12 z siedzibą w Toruniu jest przedsiębiorstwem wielozakładowym. Działalność związaną z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji, ówcześnie nazywaną „kasacją pojazdów”, prowadzi od 1998 r. na podstawie upoważnienia wojewody toruńskiego. Obowiązujące wówczas przepisy regulujące gospodarkę odpadami nie wymuszały na przedsiębiorcach szczegółowego dokumentowania zaszłości gospodarczych przypisanych(...)
»