Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Możliwości wykorzystania (...)

Uzdatnianie wód podziemnych Uzdatnianie wód podziemnych w większości przypadków związane jest z usuwaniem zawartych w nich związków żelaza i manganu. W 2000 r. znowelizowane zostały przepisy dotyczące wymagań stawianych wodzie do picia. W myśl nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 937) dopuszczalne stężenie żelaza w wodzie do picia zmniejszono z 0,5 do 0,2 mgFe/l, a manganu z 0,1 do 0,05 mgMn/l. Zmiana ta pociągnęła za sobą z jednej strony kon(...)
»

Czas pokaże(...)

Rozwój przemysłu i wzrost poziomu życia obywateli nieuchronnie prowadzi do zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów. Nie pozostaje to oczywiście bez wpływu na środowisko naturalne. Z problemem zagospodarowania odpadów nieustannie boryka się cały świat. Dzięki zaawansowanej technologii niektóre państwa radzą sobie na tym polu już całkiem nieźle, inne – tak jak Ukraina – stawiają dopiero pierwsze kroki. (...)
»