Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Współczesny park miejski(...)

Park Millennium w Chicago powstał na niezabudowanych terenach kolejowych, gdzie niegdyś znajdowały się liczne torowiska metra oraz rozległy parking. Ze względu na charakter tego obszaru oraz sposób jego „urządzenia” nie wpływał on korzystnie na estetykę krajobrazu, o którego wygląd zabiegano tym bardziej, iż były to tereny położone w ścisłym centrum miasta. Decydującą chwilą w historii tego miejsca był 1977 r., kiedy zaczęto zastanawiać się nad wzmoc(...)
»

Gatunki obce – wrogowie c(...)

W ostatnim czasie przez Europę przetacza się fala dyskusji, mająca na celu przekonanie społeczeństwa o szkodliwości roślin, które od lat, a czasem nawet stuleci, są obecne na Starym Kontynencie. W celu podkreślenia zagrożenia, jakie za sobą niosą, nazwano je „obcymi”. Gatunki obce, zgodnie z wykładnią Konwencji o Różnorodności Biologicznej, to takie, które przy udziale człowieka zostały wprowadzone poza obszar ich naturalnego występo(...)
»