Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Bałagan w oznaczeniach(...)

Zgodnie z prawem każdy obiekt hydrotechniczny, w tym również każdy obiekt elektrowni wodnej niezależnie od wielkości, własności czy zastosowanych rozwiązań hydrotechnicznych powinien być oznakowany tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. Obowiązek ten wynika z różnych aktów normatywnych w randze ustawy oraz rozporządzenia, a także z wydawanych pozwoleń wodnoprawnych. Co do zasady wiadomo, że obowiązek jest, natomiast nie ma w skali kraju jednomyślności co do tego(...)
»

Durban – porażka ogłoszon(...)

Niedawno zakończyła się światowa konferencja klimatyczna w Durbanie – wielki zjazd będący kontynuacją przełomowego spotkania w Kioto (1990 r.), kiedy część państw po raz pierwszy zgodziła się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Od 1990 r. i od chwili obowiązywania protokołu z Kioto (wszedł on w życie w 2005 r., gdy nastąpiła ratyfikacja jego postanowień przez odpowiedni procent państw) odbyło się już kilka kolejnych spotkań – w Poznaniu, Kopenhadze, Can(...)
»