Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biokomponenty paliwowe dr(...)

Biokomponenty paliwowe drugiej generacji Zgodnie z unijną dyrektywą 2009/28//WE, obowiązkowy udział biokomponentów (biopaliwowej domieszki) w paliwach transportowych w krajach członkowskich miał osiągnąć poziom 10% w 2020 r. W uchwale z 30 września 2013 Parlament Europejski zdecydował, że tylko 5,5% z tych 10% mogą stanowić biopaliwa pierwszej generacji. Dopełnieniem mają być biokomponenty paliwowe drugiej generacji, tj. wytwarzane z suro(...)
»

Przegląd prawa(...)

Przegląd prawa Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Czy komisja rewizyjna rady gminy jest uprawniona do kontroli spółek komunalnych? Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 1(...)
»