Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Modernizacja i eksploatac(...)

Od redaktora Przez 10 lat układam programy konferencji dotyczących budowy składowisk organizowanych przez Abrys. Materiały tych konferencji, podobnie jak roczniki „Przeglądu Komunalnego”, stanowią doskonały podręcznik dotyczący problematyki przygotowania odpadów do składowania, planowania i budowania składowisk oraz ich rekultywacji. Przy układaniu programu zawsze jest problem z wyborem aktualnie potrzebnej tematyki wykładów. W tym roku po raz pierwszy takiego kłopo(...)
»

KIGO Liderem Rozwoju Regi(...)

Te starania przyczyniły się do stworzenia w wielu gminach efektywnych systemów pozwalających na najlepsze możliwe zagospodarowanie odpadów i dających samorządom realną szansę na osiągnięcie ambitnych celów określonych prawem. Nagrodę w imieniu członków Izby odebrał Tomasz Uciński, prezes Zarządu KIGO, wraz z Piotrem Rozwadowskim, prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. – Dziękuję za to wyróżnienie! Nie byłoby tej nagrody bez przedsiębiorców zrzesz(...)
»