Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Komu wystawić rachunek?(...)

Postrzeganie przyłącza nastręcza trudności zarówno urzędnikom, jak i właścicielom posesji. Nie chodzi wcale o samo obowiązkowe przyłączenie nieruchomości do sieci, ale o sposób tego wykonania i finansowania. Ponadto istotny jest jeszcze trzeci aspekt, czyli eksploatator. Każda ze stron ma całkowicie odmienne interesy i podejście do problemu. Gmina chce „zagęścić” liczbę przyłączonych gospodarstw i osób na 1 km sieci. Z kolei właściciel nieruchomości i eksploatator (...)
»