Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wybrane orzeczenia Krajow(...)

Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) wprowadziła istotną zmianę, dotyczącą rozstrzygania sporów między stronami postępowania o zamówienie publiczne. Istniejąca od 1995 r. lista arbitrów została zastąpiona przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO). Od 7 grudnia ub.r. Izba orzeka w sprawach odwoławczych, wszczętych w wyniku wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego. P(...)
»

O wodzie i nie tylko – rz(...)

Bez wątpienia słodka woda jest jednym z najważniejszych zasobów naszego środowiska, tym bardziej iż mimo jej powszechnego występowania, jej ilości na kuli ziemskiej są ograniczone. Biorąc pod uwagę skażenie wód powierzchniowych, można wręcz mówić o deficycie, który dotyczy także Polski, której zasoby wody słodkiej są jednymi z najmniejszych w Europie. Tegoroczna susza, szczególnie na południu Polski, jest tego ewidentnym przykładem. Z tego powodu in(...)
»