Wszystkie artykuły w kategorii: "Nowości branżowe"

Polecane artykuły:

Rating dla Katowic(...)

W 2003 r. Katowice wchodzą jako miasto, którego wiarygodność potwierdzona została wysokimi ocenami ratingowymi. Jest to znaczący sukces samorządu, który od wielu lat prowadzi rozważną, a jednocześnie odważną politykę budżetową, owocującą stałym wzrostem tempa inwestycyjnego. Z tych to powodów międzynarodowa agencja ratingowa FITCH RATINGS przyznała miastu Katowice międzynarodowy długoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie BBB+ oraz międzynarodowy długoterminowy rating (...)
»

Nasz firmowy znak: czysto(...)

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX powstało w 1990 roku. Od 1998 r. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są TEW Entsorgung GmbH & Co. KG z siedzibą w Porta Westfalica (Niemcy), wchodzącą w skład przedsiębiorstw Tönsmeier, oraz Mariusz Purc. Zapytaliśmy Prezesa ALMAX-u Mariusza Purca o dotychczasowe osiągnięcia i plany przedsiębiorstwa. Nasza siła wypływa z grupowego współdziałan(...)
»