Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gminna opieszałość(...)

Raport Najwyższej Izby Kontroli Kształtowanie polityki przestrzennej odgrywa istotną rolę wśród zadań przypisanych gminom. Dlatego Najwyższa Izba Kontroli dokonała oceny działalności organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania terenów, na których mogą być realizowane inwestycje, oraz prawidłowości i terminowości wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. Czynności kontrolne przeprow(...)
»

Koszty gospodarowania odp(...)

Nowe przepisy w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązują od 1 stycznia 2009 r. Nakładają na przedsiębiorców obowiązek przekazywania informacji o kosztach gospodarowania odpadami (nazywane w praktyce KGO), pochodzącymi z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jednak sposób wypełniania tych wymagań budzi wątpliwości.   Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy1, 2: wprowadzający sprzęt przeznaczony dl(...)
»