Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Terminy po nowelizacji us(...)

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 11 czerwca br., w znakomitej większości przypadków skróciła obligatoryjne terminy w odniesieniu do składania ofert. Spowoduje to przyśpieszenie procedury udzielania zamówień publicznych, lecz jednocześnie wykonawcy będą mieli mniej czasu na przygotowanie ofert i uzyskanie informacji o wszczętej procedurze. Dlatego warto wskazać chociaż niektóre zmiany, jakie nastąpiły w tym zakresie. Według kodeksu cywilnego, ter(...)
»

Pięciolecie polskiej walk(...)

W grudniu 2000 r. mija pięć lat od powołania do życia Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON. Czas więc na podsumowanie jej dotychczasowych osiągnięć. Najpierw jednak, należy wyjaśnić kilka podstawowych pojęć z dziedziny, którą się zajmujemy. Po co nam ozon? Ozon, oznaczany symbolem chemicznym OT503, to względnie rzadko występujący gaz. Blisko 90% ziemskich zasobów ozonu zawarte jest w środkowej warstwie atmosfery, zwanej stratosferą, zaś jego szczególnie du(...)
»