Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biogazownia rolnicza – ko(...)

Biogaz jest mieszaniną gazów nasyconych parą wodną1 o względnej wilgotności 100%. W zależności od rodzaju technologicznych rozwiązań, część pary ulega kondensacji w odwadniaczu lub w chłodnicy. Pozostała ilość pary zawartej w biogazie wpływa na zmianę szeregu parametrów fizyko-chemicznych.  Ciśnienie parcjalne (cząstkowe) pary, będące funkcją temperatury i wilgotności względnej, można wyznaczyć z r&oacut(...)
»

Wszystkich nie da się zad(...)

Na jakie zagrożenia narażony jest obecnie proces absorpcji funduszy unijnych w obszarze „środowisko”? Do najpoważniejszych zagrożeń realizacji inwestycji w tym zakresie należą przekroczenia kosztów projektowych. Dotyczy to zwłaszcza Funduszu Spójności (FS), gdzie jest to obecnie ok. 1,16 mld euro, czyli aż 27% wartości kosztów kwalifikowanych. Zostały one spowodowane m.in. wzrostem cen na rynku budowlanym, zwiększoną emigracją za(...)
»