Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona osoby, a nie dok(...)

Samorządy dostosowują się do wymagań unijnego rozporządzenia RODO. Część z nich wciąż nie jest jednak w pełni przygotowana do nowych przepisów. Co najbardziej kuleje? Przygotowanie do RODO to przede wszystkim edukacja i budowa świadomości potrzeby ochrony danych osobowych wśród pracowników administracji zaangażowanych w ich przetwarzanie. Najsłabsze ogniwo  – To zwykle pracownicy są najsłabszym ogniwem w systemach ochrony da(...)
»

Ekonomiczno-prawne aspekt(...)

Analiza procesu kształtowania systemu gospodarowania odpadami w Polsce, w tym implementacji zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), jednoznacznie wskazuje na całkowity brak kultury strategicznej i troski o porządek prawny. Istniejący system stanowi konglomerat kopiowanych rozwiązań zarówno zagranicznych, jak i przedstawionych przez instytucje lobbujące na rzecz przemysłu. Polskie prawo odpadowe charakteryzuje daleko idąca europeizacja. Działalność le(...)
»