Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Możliwości rozwoju energe(...)

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, stymulujące w ostatnich latach dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej, doprowadziło do wzrostu zainteresowania budową farm wiatrowych na obszarach morskich. Dzieje się tak ze względu na ich olbrzymi, a równocześnie słabo dotychczas wykorzystany potencjał energetyczny. Pomimo konieczności pokonania wielu barier inwestycyjnych związanych ze specyfiką prowadzenia inwestycji na (...)
»

Krótka kołdra dla wod-kan(...)

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Zwieńczyło to wielomiesięczne prace nad przygotowaniem tego największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację POIiŚ wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42% całości środków polityki spójności w Polsce. Program Operacyjny Infrastruktura i Środ(...)
»