Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Quo vadis, Rado?(...)

Stowarzyszenie, izba gospodarcza, fundacja, forum? Podczas lutowego spotkania Rady RIPOK w Zakopanem jej członkowie zastanawiali się, w jakiej formule prawnej powinna funkcjonować Rada, aby być równorzędnym partnerem nie tylko dla administracji państwowej, ale też w procesie legislacyjnym. Spotkanie Rady RIPOK, które odbyło się 18 lutego br. podczas Konferencji „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”, miało charakter roboczej dyskusji związanej przede wszys(...)
»

W obawie o inwestycje odp(...)

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych wejdzie w życie 1 lipca br. Jakie będzie miało skutki? Czy dzięki temu warunki ex ante w sektorze odpadowym zostały wypełnione? Określa ono zbiórkę w osobnych workach lub pojemnikach co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, szkło, metale wspólnie z tworzywami sztucznymi (w tym opakowania wielomateriałowe) oraz odpady ulegające bio(...)
»