Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Problemy z zagospodarowan(...)

Naturalne ukształtowanie terenu Lublina – tak jak całej Lubelszczyzny – charakteryzuje występowanie suchych dolin, wąwozów lessowych, niewielkich wzniesień i obniżeń terenu. Te różnice w poziomach i wysokościach oraz stałe i okresowe cieki wodne tworzą piękny i zróżnicowany krajobraz, który często określany jest jako „warty zachowania” i „cenny”. Jednak gdy na te obszary wchodzi zabudowa, pojawia się problem kształtowania tego krajobrazu na potrzeby budowy. Dochodzi wtedy do wyrównywa(...)
»

Ochrona powierzchni ziemi(...)

Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2014 r. nr 1101) to dość daleko idąca nowelizacja, która stanowi ukoronowanie długiej ewolucji przepisów. Ma pomóc rozwiązać problemy, jakie powstawały wskutek stosowania dotychczasowych regulacji. Do chwili wejścia w życie w 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska polskie prawo nie przewidywało specjalnych (skonkretyzowanych) obowiązków administr(...)
»