Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Przyczyny, źródła i przeb(...)

OD REDAKTORA Eutrofizacja, czyli przeżyźnienie wód powierzchniowych, stanowi podstawowe zagrożenie dla ekosystemów wodnych oraz w poważnej mierze ogranicza wykorzystanie wód dla zaopatrzenia ludności i przemysłu oraz rekreacji. Podstawową przyczyną tego nasilającego się niekorzystnego procesu jest gwałtowny przyrost liczby ludności. Wiąże się on bowiem z jednej strony ze zwiększeniem się ilości ścieków, z drugiej zaś z wyższym zużyciem nawozów stosowanych dla uzyskania wysta(...)
»

Cyberbezpieczeństwo w spó(...)

28 sierpnia 2018 r. weszła w życie Ustawa z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wejście w życie nowych regulacji nie pozostaje obojętne z punktu widzenia spółek komunalnych, stąd warto nieco dokładniej przyjrzeć się rzeczonej ustawie pod kątem pozycji tego rodzaju podmiotów na jej gruncie. Przystępując do omówienia ustawy i jej wpływu na spółki komunalne, przede wszystkim należy wskazać przyczynę przyjęcia nowych regulacji. Wśród powodów merytor(...)
»