Wszystkie artykuły w kategorii: "Świat wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Ochrona i kształtowanie z(...)

Od redaktora Rośliny wywierają ogromny wpływ na różnorodność środowiska przyrodniczego, oddziałują na warunki klimatyczne i obieg wody, zapobiegają erozji gleb, wychwytują szkodliwe emisje przemysłowe, wytwarzają odpowiednie warunki dla życia zwierząt. Zieleń kształtuje architekturę i estetykę krajobrazu oraz jego walory wypoczynkowe. Roślinność decyduje o możliwościach wyżywienia coraz większej liczby ludzi i jest podstawą wielu gałęzi gospodarki człowieka. B(...)
»

Koszty gospodarowania odp(...)

Od 15 do 17 października w Osieczanach odbyła się konferencja na temat realizacji gminnych planów gospodarki odpadami i realizacji nowelizacji ustawy o odpadach, w szczególności w zakresie wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Referaty dotyczyły ekonomii w gospodarce odpadami i możliwości rozwoju selektywnej zbiórki na zasadzie nakazu i zakazu.  Pięć lat temu wdrożono szczeg(...)
»